Advies: bied kind na scheiding hulp en geef jongere les in duurzame relaties

Een scheidingsloket in elke gemeente, vergoeding van relatietherapie en strafbaarstelling van ouders die de omgangsregeling frustreren. Dat beveelt het actieprogramma Scheiden… en de kinderen dan? aan. Het is opgesteld door André Rouvoet, oud-minister voor Jeugd en Gezin (ChristenUnie), voor de ministeries van Justitie en Veiligheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De maatregelen moeten schade voor kinderen door een scheiding voorkomen.

Jaarlijks maken zo’n 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding mee. Zo’n 16.000 van hen lijden daar ernstig onder. Van de kinderen met gescheiden ouders heeft 15 procent geen contact meer met één van hen – meestal de vader.

Lees ook: Gemeenten willen jonge ouders helpen

Deze cijfers hebben het debat over echtscheiding veranderd, schrijft Rouvoet, nu voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Het thema wordt steeds minder louter als privéaangelegenheid gezien.

Rouvoet onderscheidt verschillende fasen rond een scheiding: relatieproblemen (vaak door het ouderschap), stellen gaan uit elkaar en dan naar de rechter. Daarna volgen conflicten over alimentatie of opvoeding. Rond al die fasen kunnen overheid en instellingen meer doen om kinderen te helpen, constateert Rouvoet.

Zo moet er betere voorlichting komen over ouderschap, relatieproblemen en scheidingen. Ouders zouden gestimuleerd moeten worden een ouderschapsbelofte af te leggen, waarin staat dat het kind recht heeft op zorg en contact met beide ouders. Bij een scheiding zouden kinderen een ‘steunfiguur’ moeten krijgen. En bij geëscaleerde scheidingen zou ‘parallel ouderschap’ moeten worden gestimuleerd, waarbij ouders gedurende een periode geen enkel contact hebben met elkaar. Lees ook: Een oudere buddy als een luisterend oor

Kinderen moeten worden voorbereid op een duurzame relatie, stelt Rouvoet. Dat moet „eerst en vooral in gezinnen gebeuren”, maar hij ziet ook een rol voor scholen.

Lees ook: Een cursus relatie plus baby voor beginners