Steunmaatregelen

Raad van Cultuur wil heffing voor YouTube, Facebook en Netflix

‘Superplatformen’ als YouTube, Facebook en Netflix moeten meer investeren in de Nederlandse audiovisuele sector. Dat stelt de Raad voor Cultuur, adviesorgaan van het kabinet voor kunst, media en cultuur, in een advies dat donderdag verschijnt. Nu de tv- en filmsector in Nederland steeds meer concurrentie ondervindt van de Amerikaanse tech-giganten, is steun voor de sector in Nederland noodzakelijk, aldus de Raad. Tech-bedrijven moeten een heffing betalen op hun omzet in Nederland en quota opgelegd krijgen voor Nederlandse producties. Duitsland en Frankrijk kennen al dergelijke steunmaatregelen. Minister Slob (Media, CU) komt in het najaar met een reactie.

Advies Raad voor Cultuur pag C3