Strafontslag Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit nabij

Verduistering De hoge Amsterdamse politiebaas moet weg omdat hij op kosten van de politie familie en vrienden zou hebben gefêteerd.

De Amsterdamse recherchechef Ad Smit in 2009.
De Amsterdamse recherchechef Ad Smit in 2009. Foto Amaury Miller

De Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit zal door de leiding van de politie-eenheid van de hoofdstad met strafontslag worden gestuurd wegens jarenlange verduistering in dienstbetrekking. Het voornemen tot ontslag met onmiddellijke ingang zal Smit volgende week officieel worden medegedeeld door de korpsleiding van Amsterdam. Dit is vernomen in opsporingskringen.

Smit, die zo’n twintig jaar de hoogste politiebaas was in district Oost in Amsterdam, krijgt nog de kans bezwaar aan te tekenen, maar de verwachting is niet dat dit tot een ander besluit zal leiden. Reden voor het ontslag is dat Smit regelmatig familieleden, vrienden en collega’s op kosten van de politie zou hebben gefêteerd. De laatste maanden zijn nog meer verdenkingen over fraude door Smit ontstaan.

'Plichtsverzuim'

Het is in korte tijd de tweede vooraanstaande politiefunctionaris die gedwongen wordt te vertrekken wegens onregelmatigheden. Twee maanden geleden werd de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de politie Frank Giltay oneervol ontslagen wegens „zeer ernstig plichtsverzuim”. Uit een grootschalig integriteitsonderzoek bleek dat het medezeggenschapsorgaan onder zijn leiding tienduizenden euro’s verkwistte aan etentjes, drank, feestjes en het inhuren van bevriende adviseurs.

Lees ook: ‘Iedereen wist dat Ad Smit fratsen had’

Smit zegt nog niet op de hoogte te zijn van het besluit. Hij zegt „niet te zullen berusten” in gedwongen vertrek. Smit zei vorig jaar tegenover NRC dat hem niets te verwijten valt en dat hij wordt geslachtofferd vanwege „doorgeslagen integriteit”.

Uit onderzoek van de rijksrecherche is volgens de Amsterdamse politie vast komen te staan dat Smit tussen 2009 en 2014 „structureel” dure etentjes en kaartjes voor voetbalwedstrijden in de Amsterdam Arena en Ziggo Dome betaalde uit het politiebudget. Smit zal zich voor zijn gedrag ook voor de strafrechter moeten verantwoorden. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam zegt dat een datum voor het strafproces nog niet bekend is omdat „op verzoek van de verdachte nog getuigen moeten worden gehoord bij de rechter-commissaris”.

Ook Frank Giltay moet later dit jaar voor de strafrechter verschijnen wegens valsheid in geschrifte en verduistering. Een woordvoerder van het landelijk parket zegt dat ook in deze zaak wegens het nog horen van getuigen geen procesdatum bekend is.

Mogelijk meer onderzoeken

Bij de nationale politie bestaat de angst dat de zaak tegen Smit niet op zichzelf staat. Een speciaal team van de politie is al een jaar „oriënterend” aan het onderzoeken of er nog meer integriteitsschendingen zijn. Mogelijk volgen meer strafrechtelijke onderzoeken naar (voormalige) hooggeplaatste Amsterdamse agenten. In april worden bevindingen bekend van het oriënterend onderzoek.

Het landelijk parket doet ook fraudeonderzoek naar politiecommissaris Peter van den E. uit Eindhoven. Hij zou geprofiteerd hebben van contracten die de politie met bedrijven sloot. Met dit onderzoek is het OM al meer dan twee jaar bezig.