Lelystad Airport op zijn vroegst in 2020 uitgebreid

luchtvaart De minister komt tegenstanders tegemoet. Actiegroepen zien uitbreiding Lelystad Airport liever uitgesteld tot 2023.

De uitbreiding van Lelystad Airport wordt met minimaal een jaar uitgesteld. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) woensdagochtend bekendgemaakt tijdens een persconferentie op het ministerie. Er moeten nog belangrijke juridische en bestuurlijke stappen worden gezet en de minister wil dat zorgvuldig doen. Een nieuwe openingsdatum is er nog niet, de minister gaat uit van 2020.

Lelystad Airport, eigendom van Schiphol, zou vanaf 1 april 2019 vakantievluchten overnemen van Schiphol. De uitbreiding is inmiddels een politiek en bestuurlijk beladen dossier, mede door fouten van de overheid. Van Nieuwenhuizen betrok de bewoners meer bij de besluitvorming, maar tot nu toe bleef ze streven naar opening in 2019.

Tegen de uitbreiding van het vliegveld is veel weerstand in Oost- en Noord-Nederland. Bewonersgroepen verzetten zich tegen langdurig lage vliegroutes. Men vreest geluidsoverlast, milieu- en economische schade. De actiegroepen pleiten voor uitstel tot 2023, dat wil zeggen tot na de herindeling van het luchtruim die mogelijk de lage vliegroutes overbodig maakt.

Hiertegenover bepleitte de luchtvaartsector, met name Schiphol en KLM, om Lelystad in 2019 te openen voor internationaal verkeer. Schiphol zit eerder dan verwacht aan de met bewoners en overheden afgesproken limiet van 500.000 vliegbewegingen per jaar en kan tot en met 2020 niet verder groeien. Overheveling van Europese vakantievluchten naar Lelystad moet ruimte maken voor zakelijke en intercontinentale vluchten op Schiphol. De gemeente Lelystad en de provincie Flevoland voorzien economische schade door latere opening; de regio heeft banen nodig.

Voor de coalitiepartijen biedt het uitstel vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen een welkome uitweg uit een heikele kwestie. Lokale afdelingen van ChristenUnie, CDA, D66 en VVD pleiten al maanden voor uitstel. De Kamerfracties spraken zich nog niet duidelijk uit. CU-Kamerlid Eppo Bruins noemt het uitstel nu „de enige juiste keuze”. De linkse oppositiepartijen GroenLinks en SP zijn sowieso tegen Lelystad Airport.

Het uitstel van Lelystad Airport zet de discussie over de groei van Schiphol verder op scherp. Schiphol bereikt sneller dan verwacht de grens van het maximum aan vliegbewegingen tot en met 2020. Scheidend Schiphol-topman Jos Nijhuis zei vorige week dat, als de overheid de afspraak over Lelystad Airport niet nakomt, de partijen opnieuw moeten overleggen over de overeengekomen limiet van 500.000 vliegbewegingen.

Het ministerie lijkt gelijktijdig met de bekendmaking over Lelystad de discussie over Schiphol te openen. Deze woensdagmiddag spreekt de Tweede Kamer over een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van Schiphol. Dinsdag ontving de Kamer op de valreep een onderzoek van 140 pagina’s, dat concludeert dat „beperkte verkeersgroei” zonder toename van ongevallen mogelijk is op Schiphol.