Brieven

Brieven

Adri Duivesteijn recenseerde voor ArchiNed het boek De ruimtemakers van Tim Verlaan, hetzelfde boek dat Bernard Hulsman besprak in de boekenbijlage van NRC (16/2). Hoe ironisch is de vraag van oud-wethouder voor Stadsvernieuwing Duivesteijn waar toch die naoorlogse sloopwoede vandaan kwam. Net als speculanten en projectontwikkelaars is hij, maar dan in de huid van idealistische saneerder, verantwoordelijk voor grootschalige sloop. Onder zijn missie is een groot deel van de negentiende-eeuwse bebouwing in de Haagse Schilderwijk verdwenen en zijn de hoofdstraten ten behoeve van de doorstroming verbreed. Zo ernstig dat de geheel vernieuwde Vaillantlaan de bijnaam Tjautjezkoelaan kreeg naar de Roemeense dictator Ceaușsescu die een gehele wijk om zeep hielp ten behoeve van een megalomaan paleis. Achteraf moest Duivesteijn toegeven dat de wijksanering niet geheel geslaagd was maar dat er helaas geen vooropleiding voor wethouders bestond. Zijn motieven voor de sanering van de Schilderswijk liepen deels parallel met de projectontwikkelaars uit het besproken boek; noodzakelijke verkeersdoorbraken voor de verkeersdoorstroming en zogenaamd onoplosbare funderings- en verpauperingsproblemen. Afgezet tegen de kapitalistische motieven moet juist Duivesteijn een verklaring kunnen geven waarom men oude wijken zo ingrijpend wilde slopen. Het is jammer dat hij zich als buitenstaander afficheert terwijl hij als insider juist antwoord kan geven op het waarom van de sloopwoede.