AmEx vangt bot in Europa

Achter een simpele transactie met een betaalkaart woedt een ingewikkelde strijd over de kosten die financiële instellingen aan de gebruikers in rekening brengen, de zogenoemde afwikkelingsvergoeding. Er bestaan twee bedrijfsmodellen, met respectievelijk drie partijen (kaarthouder – accepterende en uitgevende instelling – winkelier) en vier partijen (kaarthouder – uitgevende bank – accepterende bank – winkelier). In Europa is de afwikkelingsvergoeding in modellen met vier partijen beperkt, terwijl zij in modellen met drie partijen (nog) vrij wordt gelaten. Financiële instellingen die met een partnerbedrijf of via een agent betaalkaarten uitgeven, worden in Europa als vierpartijensysteem aangemerkt, ook als zij het driepartijensysteem gebruiken.

American Express (AmEx) hanteert het driepartijensysteem. Het Amerikaanse concern is het niet eens met de Europese regel dat de afwikkelingsvergoeding aan een limiet is gebonden als het betaalkaarten wil uitgeven met of via derden. De gelijkschakeling met het vierpartijensysteem zou slecht zijn voor de consument en de concurrentie. De klacht die AmEx daarover indiende, belandde bij het Europees Hof. Dat keurde de uniformering goed, omdat zij een hoger doel dient: zij maakt doorberekening van kosten controleerbaar en dat is in het belang van de consument.

www.curia.europa.eu ECLI:EU:C:66