Sinabung

Aswolk op Sumatra

Foto YONAS TADESSE/AFP

Een aswolk is maandag duizenden meters opgestegen na een uitbarsting op Mount Sinabung op het Indonesische eiland Sumatra. De 2.460 meter hoge Sinabung is een stratovulkaan die bestaat uit lavastromen van andesiet en daciet. In de zomer van 1912 zijn er zogenaamde fumaroles waargenomen: openingen in de aardkorst waaruit hete gassen en dampen ontsnappen.

Foto Antara/Reuters

    • Eva Cukier