Brieven

Brieven

Ruud Lubbers

Warme betrokkenheid

In de berichtgeving over Ruud Lubbers is er nauwelijks aandacht besteed aan zijn periode als VN-Hoge Commissaris voor Vluchtelingen in Genève (UNHCR, 2001-2005). Ik zat toen in de directie van de Protectie Divisie en maakte hem vaak mee. Vooral als gevolg van 9/11 en de Irak-oorlog was de internationale situatie, en daarmee ook het vluchtelingenvraagstuk, extra gevoelig en complex. Onvermoeibaar en met grote dossierkennis reisde Lubbers de wereld af om op het hoogste niveau voor vluchtelingen op te komen. Meestal ging het om enorme aantallen, maar achter de schermen kon hij zich ook inzetten voor individuele gevallen. Door zijn warme betrokkenheid en leidinggevende capaciteiten was Lubbers zeer gewaardeerd bij zijn staf, ook al konden sommigen zijn gedachtengang niet altijd meteen volgen. Ruud, zoals ik hem later mocht noemen, weigerde een salaris te accepteren en ook zijn talloze dienstreizen betaalde hij geheel uit eigen zak. Dat was bij UNHCR sinds prins Sadruddin Aga Khan niet meer voorgekomen. Zoals het de echte groten siert, heeft hij hier nooit ruchtbaarheid aan gegeven.

Youp/Rosanne (1)

Handen af van Youp

Wat een arrogante column over de achterkant-man (Nieuwe generatie vindt Youp niet zo grappig, 17/2). Ik geniet iedere zaterdag van Youp en zou hem niet graag missen. Zijn column lijkt steeds beter te worden, daar kan Rosanne Hertzberger nog veel van leren, al geniet ik af en toe ook van haar bijdrage. Handen af van Youp! Mijn leeftijd? Ja, met grijzend haar, maar met mij denk ik een groot deel van de NRC-abonnees.

Youp/Rosanne (2)

Niet amusant

Al jaren vraag ik mij af wat Youp van ’t Hek nog doet bij NRC. Afgezien van de zouteloze tekst is ook zijn woordkeuze van een déjà-vu-gehalte waar de huidige generatie niet geamuseerd de schouders bij ophaalt.

Jort Kelder

Is meisje geen student?

Jort Kelder denkt dat economiestudenten op Baudet zullen stemmen en ‘de psychologiemeisjes’ op Klaver (Hou op over Rutte, laat die man z'n baan doen, 17/2). Hoezo deze woordkeus? Wellicht zegt het iets over Kelders mensbeeld. Bedoelde psychologiestudenten zijn volwassen vrouwen wier status door het gebruik van het woord ‘meisjes’ inferieur wordt verklaard aan die van de economiestudenten. Dat Kelder bij tijd en wijle het gezelschap van Baudet verkiest, verbaast niet. Hun gedachtengoed lijkt aardig overeen te komen. Bovendien: zowel Kelder als Baudet geeft blijk van een akelig dedain jegens vrouwen.

Correcties/aanvullingen

Thomas Baur

In het artikel Bandgenoten (Leven, 17/2, p. L18) werd bandjesfabrieksbaas Thomas Baur een aantal keer foutief Bauer genoemd.

Grenfell Tower

In het artikel Opmars Trump bewijst: we kennen ons eigen land niet (15/2, p. C2) staat dat er bij de brand in de Londense Grenfelltoren ten minste tachtig doden vielen. Dat klopt niet. Het dodental is door de politie bijgesteld naar 71.

Hoogstraat, Rotterdam

In Archief Rode Kruis: het drama van Nathan (17/2, p. 27) staat dat Elizabeth Oudenaarden-van Yperen 2,50 gulden per dag verdiende in de Rotterdamse snuisterijenwinkel waar zij in 1940 werkte. Dat moet 2,50 gulden per week zijn.