Brieven

Brieven

Jillert Anema
Jillert Anema Foto Koen van Weel/ANP

Een trotse Fries bedelde voor zijn Franse team om genade bij zijn Nederlandse collega’s: gun mij een waardige nederlaag in plaats van een afgang. Niet meer, niet minder. Het werd meteen de kop ingedrukt. Einde van een wrange en niet zo waardige petite histoire – niet het tumultueuze vervolg waard dat volgde. Ik ken de olympische regels wel zo’n beetje en ook de koortsachtige hectiek van het management van een olympische ploeg tijdens de Spelen; wilde en snode ideeën worden even snel afgeserveerd als ze opkomen. Daarom veroorloof ik me enkele opmerkingen over het Anema-dossier. Strikt genomen was het een poging om het verloop van een wedstrijd te beïnvloeden. Maar niet het resultaat ervan. Ook was er geen sprake van ‘betaling’ die die naam mag hebben. Geen betrokken belangen van derden. Geen relatie met sportweddenschappen. Om dat matchfixing te noemen, lijkt me een moeilijk te verdedigen verwatering van dat begrip. Het lijkt me werkelijk voldoende dat Anema discreet door NOC*NSF op zijn vestje werd gespuugd. En ja, een smeekbede om mededogen zal best in strijd zijn met de olympische gedachte maar de aarde raakt er niet door uit zijn baan.

Het lijkt me werkelijk voldoende dat Anema discreet door NOC*NSF op zijn vestje werd gespuugd

Moest er echt aangifte gedaan worden bij het politiebureau van het IOC? Ik durf wel te stellen dat ze in Lausanne bij het loket kleine criminaliteit niet op deze melding zaten te wachten. In de verenigingsverhouding van het olympisch weefsel mag je, dunkt me, zelf ook nadenken en oordelen dat deze uitglijder (technisch een gedraging van de Franse ploeg) in redelijkheid te futiel was om te moeten rapporteren. Ik zie in de gang van zaken een bevestiging dat we definitief het tijdperk van de nieuwe hypercorrectheid zijn ingegaan, dat onze moraalbewakers hier elkaar verdringen op het toneel waarop je kunt laten zien dat jij ethisch helemaal klopt. Tot slot: Jillert, laat de volgende keer je trots het winnen van je angst voor een afgang!

Jan Loorbach is advocaat. Hij was chef de mission in Sydney 2000 en is incidenteel klankbord van NOC*NSF over reglementaire kwesties.