Wageningen Universiteit wist video na druk firma

Projectontwikkelaar SADC De universiteit van Wageningen haalt een online college van YouTube na klachten van een vastgoedbedrijf. De hoogleraar is boos.

De biologische zorgboerderij De Boterbloem wordt in het gewraakte college besproken als voorbeeld hoe politiek, macht en geld de ruimtelijke ordening beïnvloeden.
De biologische zorgboerderij De Boterbloem wordt in het gewraakte college besproken als voorbeeld hoe politiek, macht en geld de ruimtelijke ordening beïnvloeden. Foto HH

De universiteit van Wageningen (WUR) heeft na bezwaren van projectontwikkelaar SADC een video van een openbaar college planologie van YouTube gehaald. In het college wordt de geschiedenis van een op stapel staand bouwproject van SADC gepresenteerd op een manier die de ontwikkelaar niet aanstaat.

De docent van het verwijderde college, emeritus hoogleraar Arnold van der Valk, verwijt Wageningen een gebrek aan ruggengraat. De universiteit zelf laat weten: „Het filmpje voldoet niet aan de kwaliteitscriteria. We willen zo geen onderwijs geven of partij zijn in een conflict.”

Steen des aanstoots is een 7 minuten durende Engelstalige MOOC (‘massive open online course’), bedoeld voor potentiële studenten aan het Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions, een samenwerkingsverband van de WUR en de TU Delft. Het online college was door iedereen gratis te raadplegen via YouTube. Van der Valk legt erin uit hoe politiek, macht en geld de ruimtelijke ordening beïnvloeden.

Dit is een fragment uit het college dat door de Wageningen Universiteit van YouTube is verwijderd:

Ter illustratie bespreekt hij de gang van zaken rond de biologische zorgboerderij ‘De Boterbloem’, aan de rand van Amsterdam. Hij vertelt – geheel naar waarheid – hoe er vanaf 2000 is gespeculeerd met landbouwgrond en hoe de later wegens corruptie veroordeelde Noord-Hollandse VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers zich (betaald door projectontwikkelaars) bemoeide met het gebied.

Het digitale college was tegen het zere been van Peter Joustra van SADC. Dit gezamenlijke bedrijf van de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, de provincie Noord-Holland en Schiphol probeert gronden rond de luchthaven te ontwikkelen en heeft bouwplannen op de akkers rond De Boterbloem. Joustra stoort zich onder meer aan het feit dat De Boterbloem de video gebruikt om tegenstanders te mobiliseren.

Volgens Joustra vertelt hoogleraar Van der Valk in het college „onjuistheden” en wekt de hoogleraar ten onrechte de indruk dat De Boterbloem van het terrein wordt verjaagd. „Hun tijdelijke overeenkomst is keurig volgens de regels opgezegd.”

Ook is Joustra ontdaan over het feit dat de hoogleraar aan Hooijmaijers refereert. Diens bemoeienis met SADC maakte deel uit van het corruptie-onderzoek door het OM, maar Joustra wil niet ingaan op vragen hierover. „Ik weet niets van Hooijmaijers en wil er ook niets van weten.”

Joustra wendde zich – via een communicatiebureau – met zijn bezwaren tot de Wageningse universiteit. Die zette het openbare college op zwart, omdat er geen „hoor en wederhoor” was toegepast, aldus een woordvoerder. NRC kon het filmpje vlak voordat het verdween downloaden.

Hoogleraar Van der Valk is ontdaan over de ingreep van zijn oud-werkgever. „Ik sta volledig achter de inhoud. Er is geen onvertogen woord in gezegd.” Erik Geurtsen van De Boterbloem hekelt het „bokitogedrag” van SADC. „Dat zijn we inmiddels wel gewend. Echt zorgwekkend is dat een instituut als de universiteit Wageningen zich zo angstig opstelt zodra een ontwikkelaar lawaai begint te maken.”