Fiscus vindt claim tegen Staatsloterij wél 380 miljoen waard

Een merkwaardige twist in de slepende zaak rond misleide deelnemers van de Staatsloterij. De oprichter van Loterijverlies, die tot aan de hoogste rechter procedeerde, heeft vanwege zijn claim een forse belastingaanslag gekregen.

Een setje Staatsloten.
Een setje Staatsloten. Foto KOEN VAN WEEL/ANP

De fiscus heeft Loterijverlies-oprichter Ferdy Roet vorige week een miljoenennaheffing opgelegd omdat ze ervan uitgaat dat de claim van Loterijverlies (190.000 deelnemers) op de Staatsloterij wegens misleiding 379 miljoen euro waard is. Dat blijkt uit stukken van de Belastingdienst ingezien door NRC.

De kwestie is nogal pikant. De Staatsloterij bestempelde de schadevergoedingseis van enkele honderden miljoenen jarenlang als „compleet onrealistisch”. De Belastingdienst ziet dat anders en doet in de belastingheffing richting Roet alsof ‘zijn’ claim honderden miljoenen waard is. Zowel de Staatsloterij áls Belastingdienst vallen onder het ministerie van Financiën.

De fiscus heeft er geen boodschap aan dat de Staatsloterij (eigen vermogen 30 miljoen euro) bij zo’n forse claim bankroet gaat. „De kans dat de Staat als aandeelhouder haar failliet laat gaan is klein”, staat in een memo. Volgens de Belastingdienst is in de relatie sprake van een „impliciete garantie”.

Misleiding

Van 2000 tot 2008 trok de Staatsloterij prijzen uit een pot waarin ook niet-verkochte loten zaten, waardoor de winkans veel lager lag. „Misleiding” oordeelde de Hoge Raad begin 2015 in een zaak die was aangespannen door Roets stichting Loterijverlies.

Na de uitspraak volgden onderhandelingen over een schikking. Roet eiste het geld dat Loterijverlies-deelnemers in de periode aan Staatsloten spendeerden: zo’n 1.500 euro per deelnemer.

De Staatsloterij ging vorig jaar, na overleg met Financiën, in zee met een minder veeleisende claimclub. Via een eenmalige ‘gratis’ loterij werd 13,5 miljoen euro verloot. Spelers uit de misleidingsjaren konden zich aanmelden voor 40 euro schadevergoeding.

In de ogen van de fiscus is dat bedrag een fooi, blijkt uit de berekeningen die richting Roet worden gehanteerd. Bij een conservatieve berekening zou al sprake zijn van schade van 848 euro per deelnemer.

Lees ook: dit artikel over de strijd rond de Staatsloterij-miljoenen

De naheffing hangt samen met de verhuizing in 2014 van Roets claim naar Europa Enterprises: een vennootschap van Roet op Isle of Man. Met die transactie was 25.000 euro gemoeid. Die vergoeding vindt de Belastingdienst „volstrekt onzakelijk”.

Via een aantal rekenstappen komt de fisus nu uit op een naheffing van zo’n 3,8 miljoen euro vanwege die transactie. Daarbij wordt uitgegaan van een waarde van de claim van 379 miljoen euro, een succeskans van de claim tegen de Staatsloterij van 60 procent en Roets gemiddelde no cure no pay-percentage van 17,5 procent.

Omdat ook nog rekening wordt gehouden met de kleine kans van een faillissement van de Staatsloterij resteert bedrag van 15,1 miljoen euro aan „verkapte winstuitdeling” waarover Roet belasting moet betalen.

Dat bedrag is opmerkelijk. Roet wist tot nog toe 0 euro schadevergoeding te krijgen en is verwikkeld in tal van juridische conflicten over de zeggenschap over Loterijverlies. „Ze proberen mij kapot te maken”, zegt hij furieus over de telefoon. Hij wijst op een ontslagzaak van een Loterijverlies-werknemer waarbij het gerechtshof Amsterdam oordeelde dat van een bonus vanwege een mogelijke toekomstige miljoenenschadevergoeding vanwege de „zodanig geringe” kans geen sprake kon zijn.

Volgens Roet is maandagochtend door de fiscus beslag gelegd op zijn onroerend goed. Hij zegt bezwaar te hebben aangetekend tegen de naheffing.