Spijtoptanten Forum voor Democratie vrezen afglijden van partij naar ‘extreem-rechts’

Alledrie stonden ze op de kandidatenlijst van de partij voor de Tweede Kamer, en waren ze nauw betrokken bij het oprichten en uitbouwen van regionale afdelingen voor FvD.

De drie leden van Forum voor Democratie die nu geroyeerd zijn. vnlr:Jan Berkhout, Gert Reedijk en Arthur Legger.
De drie leden van Forum voor Democratie die nu geroyeerd zijn. vnlr:Jan Berkhout, Gert Reedijk en Arthur Legger. Foto: Merlijn Doomernik

De „kaping” van Forum voor Democratie door partijleider Thierry Baudet en penningmeester Henk Otten dreigt de nieuwe partij te veranderen in een „sekte” die afglijdt naar „extreem-rechts”.

Dat zeggen drie prominente partijleden tegen NRC. Deze ontwikkelingen maken van Forum voor Democratie volgens hen een „potentieel gevaarlijke mix”.

Het is voor het eerst dat Freek Jan Berkhout, Arthur Legger en Gert Reedijk uitvoerig naar buiten treden over hun zorgen. Alledrie stonden ze op de kandidatenlijst van de partij voor de Tweede Kamer, en waren ze nauw betrokken bij het oprichten en uitbouwen van regionale afdelingen voor FvD. Legger was daarnaast actief bij voorbereidingen voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, de enige gemeente waar FvD volgende maand deelneemt.

Lees ook het interview met de drie geroyeerden: ‘Partij van Baudet verandert in sekte

De afgelopen maanden hadden ze zich intern verzet tegen het besluit van het partijbestuur om de macht naar zich toe te trekken. Zo had het partijbestuur bestaande provinciale afdelingen die bezig waren de partij uit te bouwen, opgeheven en vervangen door een nieuwe regio-indeling.

De drie mannen zoeken naar mogelijkheden om de greep van het bestuur op de partij te breken, desnoods via de rechter. De statuten maken het in de praktijk onmogelijk op de samenstelling van het bestuur te veranderen.

Vandaag werd het lidmaatschap van de drie door het partijbestuur ingetrokken, nadat Baudet lucht had gekregen van het aanstaande interview met deze krant.

Vorige week werden een prominent adviseur van de partij, Robert de Haze Winkelman en zijn echtgenote uit de partij gezet. Ook zij hadden intern kritiek geuit op het gebrek aan democratisch gehalte binnen de partij.

Net als in dat geval, verwijt partijleider Baudet de drie in de opzegbrief dat ze „op oneigenlijke wijze, zowel intern als via de media, geprobeerd [hebben] de gecontroleerde uitbouw van de partij actief tegen te werken en het partijbestuur te ondermijnen.” Baudet schrijft ook: „Uw acties zijn buitengewoon schadelijk voor Forum voor Democratie.”

Eerder stapte de nummer drie op de Kamerlijst van de partij ook al op, uit onvrede over het uit de partij zetten van De Haze Winkelman en zijn echtgenote.

Forum voor Democratie heeft niet gereageerd op een verzoek van de krant om een reactie op de uitlatingen van de drie leden.