SER: voeg kraam-, partner- en ouderschapsverlof samen

Het verlofstelsel is te ingewikkeld, vindt de SER. Ook adviseert de raad een betaald verlof van maximaal zes weken voor partners.

Foto Lex van Lieshout/ANP

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de overheid de verlofregelingen rondom de geboorte van een kind samen te voegen. Ook de zes weken verlof voor de partner, die het kabinet al van plan is te introduceren, moeten volgens de raad volledig betaald worden door de overheid, vindt de SER. Vrijdag publiceerde de belangrijkste adviesraad van de overheid haar advies over het ouderschapsverlof.

Op dit moment is het verlofstelsel te ingewikkeld, stelt de SER. Het kraamverlof, het partnerverlof en het ouderschapsverlof kennen alledrie verschillende voorwaarden en vormen van financiering. Ze zouden moeten opgaan in één ouderschapsverlof. Het verlof zou “vanwege het maatschappelijk belang” uit algemene middelen betaald moeten worden, niet door werkgevers, aldus de SER.

Zes weken partnerverlof

Ook constateert de raad dat het huidige systeem beperkend is voor de arbeidsparticipatie voor vrouwen. Beide ouders kunnen tot hun kind 8 jaar is verlof opnemen, maar vrouwen doen dat vaker dan mannen. Een grote groep maakt geen gebruik van dat verlof. Daarom wil de raad het opnemen van het verlof in het eerste half jaar stimuleren:

“Vooral in die periode maken ouders keuzes voor bepaalde arbeids- en zorgpatronen. Die patronen blijven in de verdere loopbaan vaak voor een groot deel gehandhaafd.”

De SER adviseert een betaald verlof van maximaal zes weken voor partners. Ook zou het bestaande ouderschapsverlof moeten worden uitgebereid naar moeders, bovenop hun bestaande, betaalde zwangerschaps- en bevallingsverlof van zestien weken. Of zes weken lang genoeg is moet na evaluatie blijken. De Europese Commissie pleit in haar voorstel voor zestien weken ouderschapsverlof.

Lees ook het commentaar van NRC: Substantieel vaderschapsverlof is een must

Het kabinet wil al het partnerverlof verlengen van twee naar vijf dagen per volgend jaar. De werkgever betaalt dan de kosten. Per juli 2020 kan de partner nog vijf extra weken betaald thuisblijven, het aanvullend kraamverlof, waarin uitkeringsinstantie UWV 70 procent van het loon doorbetaalt.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) laat weten dat hij voorlopig wil vasthouden aan de afspraken in het regeerakkoord. Hij komt binnenkort met een eerste uitwerking van die plannen. Het SER-advies ziet hij als “een blik op de toekomst”.

De gemeenteraad van Den Haag stemde donderdagavond voor een uitbreiding van het ouderschapsverlof. Voortaan kunnen partners van ambtenaren ervoor kiezen om 6,5 week geheel betaald verlof op te nemen. Een voorstel van D66-lid Hanneke van der Werf werd met een ruime meerderheid aangenomen.