SER: extra verlof na geboorte voor rekening overheid

Ouderschapsverlof Hoewel het kabinet al plannen heeft het verlof uit te breiden, pleit de SER voor een paar aanpassingen die nog een stapje verder gaan.

Moeders moeten na hun bevalling zes weken extra verlof krijgen, betaald door de overheid. Dat staat in een advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER), een belangrijke adviseur van het kabinet, vrijdag heeft gepubliceerd. In de SER zitten vertegenwoordigers van werkgeversverenigingen en vakbonden samen met wetenschappers. Ook de zes weken verlof voor de partner die het kabinet-Rutte III al van plan is te introduceren, moeten volgens de raad volledig betaald worden door de overheid.

In het regeerakkoord is een uitbreiding van het ‘partnerverlof’ opgenomen: werkgevers moeten partners straks niet twee, maar vijf dagen verlof doorbetalen na de geboorte van hun kind. Daar bovenop wil het kabinet dat er vanaf 2020 nog eens vijf weken extra partnerverlof komen, waarbij uitkeringsinstantie UWV 70 procent van het loon doorbetaalt.

De SER is positief over die kabinetsplannen, maar bepleit nog een paar aanpassingen. De voorgestelde „lappendeken” van verschillende soorten verlof vindt de raad te ingewikkeld. De SER wil één simpel soort ouderschapsverlof van zes weken extra voor zowel de moeder als haar partner. De overheid moet die volledig betalen.

De reden dat ook moeders de zes weken extra betaald verlof moeten krijgen, is dat er zo „een meer eigentijdse, genderneutrale/geëmancipeerde en eenvoudigere regeling” ontstaat, schrijft de SER.

Werkgevers zouden niet hoeven meebetalen aan het verlof, omdat zo’n „eenzijdige lastenverzwaring voor werkgevers” volgens de SER geen recht doet aan „het maatschappelijke belang en de maatschappelijke baten” van het verlof.

De SER wil dat de nieuwe regeling wordt samengevoegd met het al bestaande onbetaalde ouderschapsverlof, waar weinig gebruik van wordt gemaakt. Dat kunnen beide ouders opnemen tot hun kind 8 jaar is. Vrouwen doen dat vaker dan mannen.

De SER verwacht dat het betaalde verlof zal leiden tot een „gelijkere verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen”.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) laat weten dat hij voorlopig wil vasthouden aan de afspraken in het regeerakkoord. Hij komt binnenkort met een eerste uitwerking van die plannen.