Referendumdebat

Kamer vraagt Raad van State meer informatie over referendum

De Raad van State moet beter uitleggen waarom het kabinet een referendum over het afschaffen van het referendum kan blokkeren. Een Kamermeerderheid vroeg donderdag om meer informatie van de raad. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) zei in het debat dat het kabinet het „logisch” vindt dat er „geen referendum kan worden gehouden over een wet die datzelfde referendum terzijde schuift”. Daarom heeft het kabinet in de intrekkingswet laten opnemen dat deze niet-referendabel is. De Raad van State schreef in zijn advies over het wetsvoorstel in december dat dit „de wetgever op zichzelf vrij staat”. Dat het kabinet de politieke afweging heeft gemaakt dat een referendum over afschaffing van het referendum onwenselijk is, vindt de raad „een zuivere benadering”. (NRC)