Brieven

Onzekere begroting beperkt de plannen van basisscholen

Deze week is er opnieuw gestaakt op basisscholen. Het relatieve lage salaris van leerkrachten wordt genoemd als oorzaak van het grote lerarentekort (Ict'ers en gepensioneerden voor de klas, 14/2). Maar scholen zijn ook voorzichtig met het ruimer inzetten van personeel. Het financiële beleid van het ministerie dwingt hen daartoe. Als penningmeester van de basisschool van mijn dochter ben ik verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting. Wij maken die aan de hand van gegevens van het ministerie. Vervolgens gebeurt er ieder jaar iets geks. Tot en met het derde kwartaal lopen de baten altijd goed in lijn met de begroting. Aan het eind van het jaar komt er ineens een enorme sloot extra geld van OC&W binnen. Dat klinkt fantastisch, maar is het in de praktijk niet. Het ministerie is blijkbaar niet in staat om vooraf een goede indicatie te geven. Als school wil je prudent begroten. Dat betekent dat de school nooit op dit geld kan rekenen en er dus ook geen plannen op kan bouwen, bijvoorbeeld voor het vergroten van de lerarenpool. Hier ligt een belangrijke sleutel voor investeringen, die geen cent kosten. Zorg ervoor dat scholen weten op welke inkomsten zij kunnen rekenen en dat dit niet teveel schommelt. Leerkrachten, directeuren en besturen zitten barstensvol plannen. Met deze aanpassing kunnen zij het onderwijs voor onze kinderen beter maken.