‘Dossier Lelystad Airport is integer behandeld’

Commissie MER De commissie die de milieu-effectreportages voor Lelystad Airport moet beoordelen ontkent een belangenconflict. „We hebben een strikt protocol.”

Foto Bram Petraeus

Onafhankelijkheid en openheid zijn de belangrijkste kenmerken van de Commissie m.e.r., de instantie die milieu-effectreportages controleert. Het is dan ook bijzonder pijnlijk dat de stichting deze week in het nieuws kwam door vermeende belangenverstrengeling. Veronica ten Holder, directeur van de Commissie m.e.r., is gehuwd met Stefan Morel, een luchtvaartadviseur die op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken was bij het ‘actualiseren’ van de MER voor Lelystad Airport, zo onthulde De Stentor. Bewoners en politieke partijen toonden zich verbijsterd. Morel was ingehuurd door een adviesbureau, de minister wist van niets, zo meldde Cora van Nieuwenhuizen (VVD) woensdag aan de Tweede Kamer.

Kees Linse is voorzitter van de Commissie m.e.r., tevens voorzitter van de werkgroep van vijf deskundigen die de vernieuwde MER zullen beoordelen. Naar verwachting stuurt het ministerie de stukken, inclusief een voorgenomen besluit over omstreden lage vliegroutes, een dezer dagen naar de Kamer en de commissie. De commissie heeft dan zes weken de tijd om tot een advies over de MER te komen.

Wist u dat de man van uw directeur als adviseur betrokken is bij Lelystad Airport?

„Ze heeft me dat een maand geleden verteld.”

Wat deed u toen?

„Niets. Het was niet aan ons om maatregelen te nemen. We hanteren een strikt protocol om zaken te scheiden. We hadden al eerder maatregelen genomen in de wetenschap dat Morel het ministerie adviseert. Ten Holder komt hier nooit in aanraking met Lelystad Airport. Waar Ten Holder en Morel thuis over spreken heb ik niet in de hand, maar dat is niet relevant, zolang Ten Holder hier geen invloed kan uitoefenen op het dossier. En dat kan zij niet.”

Formeel moge dat zo zijn, het beeld is natuurlijk anders.

„Ik begrijp dat er ophef over is, maar wat kunnen wij meer doen dan ons protocol strikt uitvoeren? We werken met een pool van driehonderd deskundigen, iedereen heeft nog een andere functie. Zelf heb ik in de olie- en gasindustrie gewerkt, daarom ben ik nooit betrokken bij projecten op dat gebied.”

Morel heeft zich teruggetrokken, kan Ten Holder blijven?

„Ik zie de oproepen op sociale media dat ze weg moet. Ik vind dat zeer onterecht. Hoe zou jij het vinden als er zo met jouw baan wordt omgesprongen? De zaak is verschrikkelijk vervelend voor de betrokkenen, maar de procedure is correct verlopen. Het dossier wordt integer behandeld.”

Lelystad Airport is politiek zeer beladen, vergt dat een aparte aanpak?

„Juist niet, zou ik zeggen. Ik heb een technocratische, strakke kijk op dingen, daarom zit ik op deze plek. Wij moeten beoordelen of een MER, die door anderen wordt uitgevoerd, de juiste en complete informatie bevat, zodat de overheid een doordacht besluit kan nemen. Daarbij moeten we ons niet laten afleiden door politieke gevoeligheden.”

Hoe ver gaat die controle? Uw commissie heeft fouten laten zitten in de vorige MER over Lelystad Airport.

„Dat vinden wij ook heel vervelend. Helaas kunnen we niet alle aangeleverde berekeningen en modellen tot aan de bron verifiëren. We kijken natuurlijk wel of er vreemde uitkomsten zijn. Als we iets geks zien, vragen we meer informatie.”

Welke expertise is aanwezig in de werkgroep die deze MER gaat beoordelen?

„We hebben vier geluidsdeskundigen, waarvan drie gericht op luchtvaartgeluid en één op geluid en gezondheid. Er zit een ecoloog bij, en misschien halen we er nog andere experts bij, bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit. We hebben juristen in huis die meelezen.”

Hoe vaak geeft de commissie een negatief advies?

„Volledige afkeuring komt weinig voor, maar we vragen geregeld om aanvullende informatie.”

Uw adviezen zijn niet bindend. Wat als de minister het negeert?

„Dan stapt de burger naar de Raad van State. Maar bij grote, landelijke projecten wordt ons advies eigenlijk nooit genegeerd. Het kan wel voorkomen dat de overheid andere belangen dan milieu zwaarder laat wegen.”

Lees alles over Lelystad Airport in ons dossier