Kostwinner

Eenverdieners betalen meer belasting dan tweeverdieners

Eenverdieners moeten een steeds groter deel van hun inkomen afstaan aan de fiscus. De belastingdruk op huishoudens met één kostwinner is het afgelopen decennium hoger geworden dan die op huishoudens met twee salarissen. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een donderdag gepubliceerd rapport. In 2005 betaalden een- en tweeverdieners procentueel gezien ongeveer evenveel belasting. Bij een huishoudinkomen van 50.000 euro moesten beide groepen daarvan 28 procent afstaan aan de Belastingdienst. Nu betalen eenverdieners 31 procent belasting, tweeverdieners 26 procent. Deze ontwikkeling is een gevolg van regeringsbeleid, schrijft het CPB. Met belastingvoordelen probeerden verschillende kabinetten meer Nederlanders – in het bijzonder vrouwen – aan het werk te krijgen. (NRC)