Eenverdiener betaalt steeds meer belasting

Tweeverdieners gaan er juist op vooruit. De kloof tussen de twee groepen blijft in de toekomst toenemen, zegt het Centraal Planbureau.

Foto Lex van Lieshout/ANP

Eenverdieners moeten een steeds groter deel van hun inkomen afstaan aan de fiscus. De belastingdruk op huishoudens met één kostwinner is het afgelopen decennium hoger geworden dan die op huishoudens waarin twee mensen een salaris verdienen. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een donderdag gepubliceerd rapport. In de toekomst blijft de kloof tussen een- en tweeverdieners groeien, voorspelt het CPB.

In 2005 betaalden een- en tweeverdieners procentueel gezien ongeveer evenveel belasting. Bij een huishoudinkomen van 50.000 euro (1,3 keer modaal naar huidige maatstaven) moesten beide groepen daarvan 28 procent afstaan aan de Belastingdienst. Dat is tegenwoordig anders: eenverdieners betalen 31 procent belasting, tweeverdieners 26 procent.

Belastingvoordelen

De toenemende belastingdruk op stellen met één werkende partner is een gevolg van regeringsbeleid, schrijft het CPB. Via allerlei belastingvoordelen probeerden de kabinetten van Balkenende en Rutte meer Nederlanders – in het bijzonder vrouwen – aan het werk te krijgen. Andersom werd niet-werken minder aantrekkelijk gemaakt. Die maatregelen lijken effect te hebben gehad: de aantallen tweeverdieners en economisch zelfstandige vrouwen zijn toegenomen.

Doordat tweeverdieners doorgaans samen een hoger inkomen hebben dan eenverdieners, dragen zij in euro’s nog altijd meer af aan de Belastingdienst. Maar volgens het CPB gaat dat in de toekomst veranderen. Door het nieuwe belastingstelsel van Rutte III wordt de belastingdruk op eenverdieners nog hoger: in 2030 naar schatting 32 procent bij een inkomen van 50.000 euro. Tweeverdieners gaan 25 procent betalen. Ondanks hun lagere inkomen moeten veel eenverdieners dan een hoger bedrag betalen dan tweeverdieners.

Lees ook dit stuk van NRC over het nieuwe belastingstelsel: Veel twijfel of de Belastingdienst al die plannen wel kan uitvoeren

De regering kan maatregelen nemen om te voorkomen dat de kloof blijft groeien, schrijft het CPB. Zo kan ze de kinderopvangtoeslag verlagen om de belastingdruk op tweeverdieners te verhogen, of het kindgebonden budget verhogen zodat eenverdieners er in verhouding op vooruitgaan. Het nadeel van dat soort beleidsveranderingen is volgens het CPB dat ze ertoe leiden dat het aantal economisch zelfstandigen weer afneemt.