Drones kunnen beter vogels tellen dan een vogelaar met een verrekijker

Ecoloog Jarrod Hodgson met plastic lokvogels op het strand.
Ecoloog Jarrod Hodgson met plastic lokvogels op het strand. Foto JARROD HODGSON

Drones zijn beter in het tellen van (plastic) vogels dan vogelaars met verrekijkers op de grond. Dat hebben Australische onderzoekers aangetoond in een proef met drones en levensgrote plastic eenden, verkrijgbaar als lokvogels. Hun resultaten stonden dinsdag inMethods in Ecology and Evolution.

Wereldwijd neemt het aantal wilde dieren af. „Voor ecologen is het belangrijk om beschermde dieren in de gaten te houden”, mailt ecoloog Jarrod Hodgson van de University of Adelaide. De meeste tellingen van dieren worden nu nog vanaf de grond gedaan, met verrekijkers en cameravallen, maar drones zijn in opkomst.

De onderzoekers hebben de betrouwbaarheid van de drone-observaties getest. Met hulp van een groep vrijwilligers verdeelden ze duizenden plastic eenden over tien ‘kolonies’ op een strand bij Adelaide in Australië. De kolonies bevatten tussen de 463 en de 1.017 vogels, die in een zo realistisch mogelijke opstelling geplaatst werden. Vervolgens vroegen ze ervaren zeevogeltellers om vanaf de grond het aantal dieren te tellen met verrekijkers. En ze lieten een commercieel verkrijgbare drone over de plastic kolonies vliegen. De tellingen op basis van de foto’s kwamen beter overeen met het geplaatste aantal lokvogels.

Het aantal vogels op de dronefoto’s werd op twee manieren geteld: door vrijwilligers en door een kunstmatig intelligent computersysteem. De tellingen met de hand waren beter dan die door de computer, maar die telmethode „vereist meer arbeidsinvesteringen”.