Brieven

Brieven

Het artikel ‘De dader kon het niet weten’, zegt de rechter (10/2) beschrijft dat rechters te mild oordelen over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het klopt dat daders vaak onvoldoende besef hebben van het effect van hun gedrag. Daarom heeft de dader recht op een duidelijk stopsignaal, alvorens men tot een rechtszaak, aangifte of klacht overgaat. In mijn ervaring als voormalig extern vertrouwenspersoon in het voortgezet onderwijs wordt de klaagster als machteloos slachtoffer gezien en de dader als een boosdoener die aangepakt moet worden.

Terwijl hoofddoel zou moeten zijn dat de dader met het gewraakte gedrag stopt, mits er uiteraard geen sprake is van een wettelijke overtreding of misdrijf. Ooit werd een medewerker op school door een mannelijke collega bij haar borsten vastgepakt toen zij na een personeelsavondje stond af te wassen. Sindsdien fietste hij dagelijks langs haar huis, ook in de weekenden. Samen met de medewerkster probeerde ik in te schatten of het de dader duidelijk was dat diens gedragingen ogenblikkelijk moesten stoppen. Ze had zo verbijsterd gereageerd, dat hem misschien was ontgaan hoezeer ze zijn gedrag verafschuwde. We besloten dat zij zelf als eerste in actie zou komen door in een gesprek met hem een flink schot voor de boeg te geven. Ze zou het volgende meedelen: „Je hebt me laatst bij mijn borsten gepakt en sindsdien fiets je dagelijks langs mijn huis. Ik wil dat het laatste meteen stopt en ook dat je me nooit meer aanraakt, op geen enkele manier. Als een van beide dingen weer gebeurt, dan dien ik namelijk over beide zaken een klacht in bij de externe vertrouwenspersoon. Dan weet je dat alvast.” In hun gesprek toonde de dader zich schuldbewust. Twee weken later meldde ze triomfantelijk dat alles precies ging zoals ze wenste: het gebiedsverbod fungeerde voortreffelijk en hun verstandhouding op school was prima. Klaagster voelde zich helemaal geen slachtoffer meer nu ze het ongewenste gedrag van haar collega helemaal zelf gestopt had. En ik was blij voor dader en slachtoffer dat een nodeloze gang naar klachtencommissie, politie of rechtszaal was afgewend. Door de klaagster op deze manier te steunen en haar positie te versterken hoeft een gênante situatie niet te escaleren. Daar varen alle partijen beter bij.


Voormalig extern vertrouwenspersoon in het voortgezet onderwijs.