Brieven

Brieven 15/2/2018

Zijlstra (1)

Excuses

In zijn afscheidsrede in de Tweede Kamer had Halbe Zijlstra het veel over zichzelf. Maar bood hij in die rede ook excuses aan? Aan Van der Veer, aan de koning, aan het Nederlandse volk, aan president Poetin?

Zijlstra (2)

En Rutte dan?

Rutte leidt de facto de VVD sinds 2006 als fractievoorzitter en daarna als premier. Het is ondenkbaar dat iemand die fractie of een VVD-regering binnenkomt zonder zijn toestemming. Als hij dus een fatsoenlijk mens is, dan neemt hij zijn verantwoording voor de vele schandalen veroorzaakt door VVD’ers, en stapt op.

Orgaandonatie

Draak van een wet

De ‘Donorwet’ is een draak van een wet. Wat faalt de Eerste Kamer in haar taak om wetten te toetsen op deugdelijkheid en zorgvuldigheid. Een wet dient tevens getoetst te worden aan de grondwet. Daar gaat het echt fout. De donorwet geeft de overheid en nabestaanden de ruimte om te beschikken over onze keuze over onze organen na onze dood. Dat de wet nader handen en voeten moet krijgen, maakt temeer duidelijk dat deze wet er nu niet had mogen komen.

Een nieuwe behandeling door de Tweede Kamer was de juiste keuze geweest. De Eerste Kamer had de wet terug horen te sturen. Wat een beschamende en ongrondwettelijke politieke gang van zaken.

Lucebert

In de context

Lucebert schreef in de oorlog antisemitische brieven die er niet om liegen. Een jeugdzonde, zegt men. Dat zei men in de jaren 70 niet van Aantjes, die ook op die leeftijd bij de SS zat. Is er wat veranderd in de publieke opinie? Lucebert was fout en heeft zich na de oorlog hiervoor niet verontschuldigd. En dan moeten wij maar doen of er niets aan de hand is? „Goede kunst zingt zich los van de kunstenaar”, zegt het Commentaar van NRC (Al is zijn naam door antisemitisme besmet, Luceberts poëzie blijft van waarde, 9/2), „hij heeft zich gerevancheerd door zijn werk”. Nee, hij heeft gezwegen. Daarom zou het goed zijn als het werk van Lucebert voortaan in de context van zijn geschiedenis wordt gezet. Met een toevoeging aan zijn dichtregel ‘Alles van waarde is weerloos’: ‘Vooral als er gezwegen wordt’.

Plakkaat van Verlatinghe

Verkeerd citaat

Historicus Lucas van Dijck maakt een fout in zijn artikel over het Plakkaat van Verlatinghe (Het Plakkaat is een schandvlek, 13/2).

La couronne vaut une messe’ is een verkeerd citaat van Henri IV die bij zijn ‘bekering’ tot het katholicisme in 1593 heeft gezegd ‘Paris vaut bien une messe’ (Parijs is wel een mis waard). Van een historicus zou wat meer zorgvuldigheid verwacht mogen worden.