Door de goede cijfers van 2017 begint dit jaar met flinke vaart

Staat van de economie Met ruim 3 procent groei deed de Nederlandse economie het in 2017 goed. De vooruitzichten voor dit jaar zijn even gunstig.

Foto Koen van Weel/ANP

De Nederlandse economie is 2017 met 3,1 procent gegroeid. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekendgemaakt. Dat is de hoogste groei sinds 2007, toen het volume van het bruto binnenlands product met 3,7 procent toenam. Het bureau maakt ook melding van een steeds verder verkrappende arbeidsmarkt.

De groei vond vorig jaar plaats over een breed front. Zowel de investeringen, de consumptie als de uitvoer droegen er aan bij. Investeringen namen toe met 6 procent, met name door de woningmarkt. Bestedingen van consumenten groeiden met 1,8 procent, met name door hogere uitgaven aan kleding, apparatuur en woninginrichting. In het vierde kwartaal viel de consumptiegroei wel wat terug.

De export groeide met 5,5 procent, vooral door hogere verkopen van chemische producten en elektrotechnische machines. De invoer nam toe met 4,9 procent. Omdat Nederland ook al een handelsoverschot heeft, droeg het groeiverschil tussen import en export extra bij aan het bbp.

Vertrouwen van ondernemers

Het vertrouwen van consumenten lag in heel 2017 hoger dan in 2016. Dat van ondernemers bereikte in januari zelfs het hoogste niveau ooit. Dat draagt er aan bij dat de economie ook in 2018 met een flinke vaart begint. Het Centraal Planbureau voorspelde in december nog dat de Nederlandse economie ook dit jaar met meer dan 3 procent zal groeien.

Dat wordt ondersteund door de conjunctuurindicator (de ‘Conjunctuurklok’) van het CBS die woensdag werd bijgewerkt voor februari. Deze indicator, waarin alle relevante cijfers over de economie zijn samengebracht, liet in februari een lichte verbetering zien, na ook in januari te zijn gestegen.

Eerder vandaag rapporteerde het CBS al dat de arbeidsmarkt gespannen raakt. In het vierde kwartaal nam het aantal banen met 57.000 toe, steeg het aantal vacatures met 14.000 en daalde het aantal werklozen met 29.000.

Tegenover elke vacature staan nu 1,8 mensen zonder betaald werk. Vijf jaar geleden, toen de gevolgen van de financiële crisis nog goed voelbaar waren, stonden er nog meer dan zeven mensen zonder betaald werk tegenover elke vacature.

Europese groei

Ook in de rest van de eurozone is sprake van een goed vierde kwartaal. De Duitse economie groeide met 0,6 procent ten opzichte van het vorige kwartaal en met 2,9 procent ten opzichte van een jaar daarvoor. Voor heel 2017 lag de groei in Duitsland op 2,2 procent. Dat is wel beduidend lager dan Nederland. Toch is ook in Duitsland sprake van krapte op de arbeidsmarkt. IG Metall kwam voor de 3,9 miljoen werknemers in zijn sector een loonstijging overeen van 3 procent gedurende twee jaar.

Eurostat, het statistische bureau van de EU, berichtte vanmorgen dat voor de gehele eurozone de economische groei in het vierde kwartaal 0,6 procent bedroeg van kwartaal op kwartaal en 2,7 procent op jaarbasis. Uitschieter is Finland, met respectievelijk 1,1 procent en 3,9 procent. Achterblijver is Italië, met 0,3 procent en 1,6 procent. Buiten de eurozone viel vooral het Verenigd Koninkrijk op, waar de groei met 0,5 procent op kwartaalbasis en 1,5 procent op jaarbasis tegenviel.

Correctie (14-2-2018): In een eerdere versie van dit stuk stond dat het bbp in Italië in het vierde kwartaal met 1,5 procent groeide. Dat klopt niet. Dat moest 1,6 procent zijn. Dat is hierboven aangepast.