Brieven

Brieven 14/2/2018

Zijlstra (1)

Slecht voorbeeld

Deze regering heeft tijdens de laatste verkiezingen veel aandacht besteed aan integriteit en normen en waarden. Vooral de rechtse en christelijke partijen konden er geen genoeg van krijgen. De jeugd moet het Wilhelmus zingen en als het kan moet de dienstplicht weer worden ingevoerd. Nu liegt een minister van diezelfde regering keer op keer en hardnekkig (Positie Zijlstra na leugen verzwakt, 12/2). De reactie van de coalitiepartijen nu: ach, onhandig en onverstandig. Zo is een voorbeeld en nieuw precedent geschapen. Je moet er niet aan denken dat dit de standaard wordt op scholen en bij rechtbanken bij leugens door de jeugd.

Zijlstra (2)

Kloof met de burger

Het liegen van Zijlstra over zijn ontmoeting met Poetin en de praktijken van huisjesmelker en VVD-Kamerlid Van Haga (De verhuurpraktijken van een VVD-Kamerlid, 12/2) zijn ronduit schokkend. Vorige week nog de affaire rondom de Wassenaarse ambtswoning van D66-er Jan Hoekema en zijn vrouw Marleen Barth, die getuigt van een stuitende overschatting van hun bijdrage aan deze samenleving. Intimideren, bedriegen, liegen en gaan voor eigen gewin lijken zo langzamerhand gewoon in de politiek. De geloofwaardigheid van de politiek wordt niet aangetast door Baudet of Wilders, hoe bespottelijk hun standpunten en toon ook zijn. Nee, de grote kloof tussen politiek en burgers wordt geslagen door types als Zijlstra en Hoekema.

Kankeronderzoek

Jaag vrouwen niet weg

Vorige week gaf Hans Clevers in Nieuwsuur zijn visie op waarom zijn Oncode Institute wordt aangestuurd door een selecte groep mannelijke wetenschappers. Clevers stelt dat de totale genderdisbalans een probleem is dat geheel te wijten is aan ‘Nederlandse vrouwen die niet willen beulen’, en dat hij daar zelf niks aan kan doen. Dit soort uitspraken anno 2018, nota bene door een oud-voorzitter van de KNAW, baren ons grote zorgen. Het illustreert pijnlijk duidelijk de lang achterhaalde attitude die nog altijd leeft in de wetenschappelijke gemeenschap en waardoor de diversiteit aan wetenschappelijk talent die Nederland rijk is onvoldoende wordt benut.

Dit weekend was de International Day for Women and Girls in Science, een initiatief van de VN dat tot doel heeft om vrouwen en meisjes enthousiast te maken voor een wetenschappelijke carrière. The Lancet, een van de medisch-wetenschappelijke toptijdschriften, schetste in een Editorial een wetenschappelijk landschap dat gekenmerkt wordt door genderdiscriminatie en seksuele intimidatie. Deze cultuur marginaliseert de rol van vrouwen en is de belangrijkste reden voor het vertrekken van vrouwen uit de wetenschap.

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) roept op tot het aanpakken van deze cultuur, die Clevers met zijn uitspraken in stand houdt. Stop met het eeuwige wijzen naar de vrouwen en werk constructief aan een inclusieve wetenschappelijke cultuur. Dat is ook waar het volgens The Lancet tijd voor is: 2018 als jaar van de gendergelijkheid. Het LNVH hoopt dat Hans Clevers als belangrijk wetenschappelijk leider inziet – en zal uitdragen – dat gendergelijkheid een essentiële voorwaarde van elke wetenschappelijke organisatie is die innovatie en toponderzoek nastreeft.

Bestuur LNVH