Verzekeringen

‘Opzeggen verzekering voor woonwagens is discriminatie’

Reaal Schadeverzekeringen is zijn boekje te buiten gegaan door in 2016 in een keer 232 verzekeringen voor woonwagens te beëindigen. Volgens het College voor de Rechten van de Mens gaat het om discriminatie. Vivat, het concern achter Reaal, en het Verbond van Verzekeraars zijn het er niet mee eens, maar ze gaan de kwestie wel oppakken. Antidiscriminatiebureau RADAR maakte de zaak na onrust onder woonwagenbewoners aanhangig. Het College spreekt in zijn advies nu van „een verboden onderscheid op grond van ras”, in dit geval discriminatie van woonwagenbewoners als aparte bevolkingsgroep met een eigen culturele identiteit. Vivat benadrukt echter dat deze bewuste verzekering sterk verlieslatend was. (ANP)