NRC checkt:‘In 2020 vijf keer meer laadpalen nodig voor elektrische auto’s’

Dat zei algemeen directeur Olaf de Bruijn van mobiliteitsbranchevereniging RAI vorige week.

Foto iStock

De aanleiding

RAI Vereniging bepleit een vervijfvoudiging van het aantal oplaadpunten voor elektrische en hybride auto’s in 2020. Die expansie is volgens de branchevereniging van 700 autofabrikanten- en importeurs nodig om het groeiende aantal elektrische auto’s te kunnen bijhouden én om de verkoop van die auto’s te stimuleren. Algemeen directeur Olaf de Bruijn van RAI hield dat pleidooi donderdag in een bijdrage aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over maatregelen om elektrisch rijden te stimuleren. We checken de bewering dat vervijfvoudiging van het aantal laadpunten in 2020 nodig is.

Waar is het op gebaseerd?

RAI zegt de bewering te baseren op het onderzoek Toekomstverkenning elektrisch vervoer uit 2016 van Ecofys, uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Autofabrikanten verwachten de komende jaren een forse groei van de verkoop van elektrische auto’s, zo bleek tijdens de hoorzitting. Geen enkele autofabrikant waagde zich echter aan prognoses over het aantal verkochte elektrische auto’s in 2020.

In het onderzoek van Ecofys gebeurt dat wel. Daarin worden vier scenario’s geschetst over de groei van het elektrisch wagenpark tot 2020 en het aantal laadpunten dat dan nodig is. RAI baseert zich op het tweede en vierde scenario uit dat onderzoek. Daarin stijgt het aantal elektrische en hybride auto’s naar ruim 327.000 in 2020. Als gevolg daarvan zouden dan 145.800 publieke laadpalen nodig zijn. Het eerste scenario is bescheidener en gaat uit van 133.000 elektrische en hybride auto’s in 2020. Om die allemaal te kunnen laten rijden zouden 45.500 laadpunten nodig zijn.

Uitgaande van scenario twee en vier maakt RAI een simpele rekensom: eind 2017 zijn er volgens RVO 32.875 van dergelijke laadpunten. Afgezet tegen die 145.800 laadpunten in die scenario’s, zou inderdaad nagenoeg een vervijfvoudiging nodig zijn.

En, klopt het?

RVO, de opdrachtgever van het onderzoek, waagt zich niet aan voorspellingen over het aantal elektrische en hybride personenauto’s in 2020 en dus ook niet over het aantal benodigde publieke laadpunten. RAI zelf zegt die vervijfvoudiging te bepleiten omdat uit onderzoek blijkt dat potentiële kopers van elektrische auto’s aarzelen, zolang er geen gegarandeerde laadinfrastructuur is.

De twee door RAI omarmde scenario’s zijn echter niet realistisch. Het aantal volledig elektrische auto’s steeg volgens RVO vorig jaar met ongeveer 8.000 naar een totaal van 21.115, terwijl het aantal hybride auto’s met zo’n 700 daalde naar 98.200.

De kans dat in 2020 de 300.000 gehaald wordt, is dus nihil, zegt ook Ecofys-adviseur Maarten Staats. „We hebben in 2016 de bandbreedtes van die scenario’s aangegeven. Maar de huidige ontwikkelingen in de markt passen op korte termijn beter bij het eerste scenario dan de scenario’s twee of vier.”

Conclusie

Voldoende beschikbaarheid van laadstations is cruciaal voor potentiële kopers van elektrische auto’s, volgens RAI. Maar het pleidooi voor een vervijfvoudiging van het aantal laadpuntenop basis van twee Ecofys-scenario’s is gebaseerd op de onrealistische prognose dat in 2020 meer dan 300.000 elektrische auto’s rondrijden. Daarom beoordelen we de stelling dat vervijfvoudiging van het aantal publieke laadpunten nodig is als ongefundeerd.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt.

Correctie 13-2-2018: In een eerdere versie van dit artikel stond de naam van Maarten Cuijpers. Dat moet zijn: Maarten Staats. Aangevuld is dat het onderzoek waarnaar verwezen wordt uit 2016 stamt.