'Lelystad Airport kost 5.000 banen in toerismesector'

Het onderzoek is een initiatief van tegenstanders van uitbreiding van het vliegveld. Het is bedoeld als voorschot op een volledige maatschappelijke kosten- en batenanalyse.

Leden van de oudejaarsvereniging Tied Zat hangen de letters terug van Lelystad Airport. De groep had de letters meegenomen en liet de letters S, T, O en P achter, zodat er een tijdje Lelystop Airport stond.
Leden van de oudejaarsvereniging Tied Zat hangen de letters terug van Lelystad Airport. De groep had de letters meegenomen en liet de letters S, T, O en P achter, zodat er een tijdje Lelystop Airport stond. Foto Lex van Lieshout / ANP

Uitbreiding van Lelystad Airport leidt tot verlies van 5.220 banen en 233 miljoen euro aan omzet voor het toerisme in Friesland, Overijssel en Gelderland.

Dat is de conclusie van een onderzoek naar de economische schade voor een deel van de toerismesector in de drie provincies, die naar verwachting zal ontstaan door lage vliegroutes voor Lelystad Airport. Het is voor het eerst dat deze schade in cijfers wordt uitgedrukt.

Het onderzoek is uitgevoerd door ingenieur Kees Baumann, automatiseringsdeskundige (ex-IBM) en campinghouder in Heerde, in samenwerking met de actiegroepen HoogOverijssel en Laagvliegroutes Nee Friesland. De analyse heeft een beperkte opzet en is een voorschot op een volledige maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA). Tegenstanders van Lelystad Airport hechten weinig waarde aan een geografisch beperkt onderzoek in opdracht van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu uit 2014.

Negatieve gevolgen

Voorstanders van uitbreiding van Lelystad Airport, bedoeld om Schiphol te ontlasten, wijzen op de economische baten. Met name werkgelegenheid is een belangrijk argument voor Lelystad en de provincie Flevoland. Burgemeester Adema van Lelystad gaat uit van 400 directe banen plus 200 indirecte banen op korte termijn, zei zij eerder in NRC. In 2043, als het vliegveld zijn maximale omvang heeft bereikt, rekent zij op 2.500 directe en 500 indirecte banen.

Uit een enquête van Recron, branchevereniging voor de recreatiesector, bleek in september 2017 dat 70 procent van de ondervraagde toeristische bedrijven negatieve gevolgen verwacht van Lelystad Airport voor Oost- en Noord-Nederland. Als de ‘kernwaarden’ rust, stilte en natuur verloren gaan, blijven toeristen weg, zo vreest men. Recron ging op basis van de enquete uit van jaarlijks 92 miljoen euro minder omzet en een mogelijk verlies van 2.171 banen.

Het nieuwe onderzoek kijkt naar vier soorten accommodaties: hotels, huisjesparken, campings en groepsverblijven. Daarvan zijn er in de drie provincies in totaal 2.906, goed voor een omzet van 775 miljoen euro en 17.400 banen. Uitgaande van een gebied tot 6 kilometer aan weerszijden van de lage vliegroutes – hier geldt het piekgeluid van vliegtuigen op 1.800 meter hoogte als zeer hinderlijk – wordt 30 procent van de accommodaties geraakt. Zo komt de schade op 5.220 banen en 233 miljoen euro. Volgens Baumann valt de totale maatschappelijke schade nog veel hoger uit. Minder toerisme heeft namelijk gevolgen voor andere delen van de regionale economie, zoals detailhandel.

De topman van Luchtverkeersleiding Nederland verwacht dat de luchthaven gewoon op 1 april 2019 open kan. „Het politieke proces gaat buiten ons om”, zei hij eerder in een interview met NRC.

Correctie (13 februari 2018): in een eerdere versie van dit bericht stond dat Recron geen cijfers koppelde aan verwachte economische schade. Dat klopt niet. Hierboven is dat aangepast.