Brieven

‘Luxe’ schoolverzuim niet criminaliseren

Het Openbaar Ministerie wil leerplichtambtenaren de bevoegdheid geven direct een boete uit te schrijven bij zogenoemd luxeverzuim, als ouders hun kinderen zonder toestemming buiten de officiële schoolvakanties voor vakantie van school houden.

Deze ontwikkeling past niet bij de bedoeling van de wet. Die zou, volgens de wetgever in 1968, meer moeten gaan om maatschappelijke zorg, bijvoorbeeld voor de 66.000 kwetsbare jongeren die uiteindelijk thuis komen te zitten zonder diploma. Luxeverzuim betreft een geheel andere categorie. Die heeft te maken met de inefficiëntie van de verplichte schoolvakanties, die voor veel ouders lastig zijn. Er is een vrijstellingsmogelijkheid voor maximaal tien dagen per jaar, maar daar zijn (te) strikte voorwaarden aan verbonden.

In het moderne onderwijs staan velerlei hulpmiddelen ter beschikking om verzuim te compenseren. Als ouders daarvan gebruik maken, zou tijdelijke afwezigheid buiten de schoolvakantie te rechtvaardigen moeten zijn . Dat is voor kinderen soms educatief nuttiger dan op school zitten.

Moderne onderwijsdeskundigen pleiten voor vervanging van de leerplicht door een leerrecht. Daarbij past geen leerplichtpolitie die meedogenloos jacht maakt op luxeverzuim.

Het wordt tijd om het achterhaalde leerplichtstelsel te herzien.


oud-universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht