Brieven

Brieven 10/2/2018

Bronvermelding

Geef kunstenaar ook credit

Regelmatig verzuimen kranten de naam van de kunstenaar te vermelden bij een foto van zijn of haar kunstwerk. De naam van de fotograaf staat er wel altijd bij. Zo ook weer bij de foto van het standbeeld van Peter Stuyvesant bij het artikel Vasthouden aan koloniale nostalgie helpt niemand verder (13/1). Als beheerder van de nalatenschap van schilder en beeldhouwer Hans Bayens, die ook beelden heeft gemaakt van Multatuli, Theo Thijssen en de Titaantjes, stoort mij dit al jaren. Bronvermelding is belangrijk en staat wat mij betreft boven aan het lijstje. Daarnaast wil ik zelf ook altijd heel graag weten wie de maker van een werk is, en ik neem aan dat ik daarin niet de enige ben.

Overleden vrouw

Postuum geschaad

Afgelopen maand overleed mijn buurvrouw onverwacht een natuurlijke dood en liet een driejarig dochtertje achter, dat gedurende een aantal dagen daarna alleen in het huis verbleef (Meisje (3) is dagenlang alleen in huis na overlijden van moeder, 3/2). Valt het een moeder te verwijten dat ze onverwacht sterft en daardoor haar kind alleen laat? Zo niet, waarom is het dan relevant te melden dat de moeder en kind in een hulpverleningstraject liepen? Wethouder De Langen van Rotterdam en in zijn kielzog een aantal media benadrukten dit aspect.

De situatie is triest, ik zal het niet tegenspreken. Maar het kan gebeuren, dat een alleenwonende dit overkomt en dat het overlijden niet direct wordt opgemerkt. Welke alleenstaande gebeurt het niet, dat zij gedurende een aantal dagen geen contact heeft met intimi? Een dergelijke situatie kan iedereen overkomen, of je nu niet of wel in de hulpverlening zit. Moeten hulpverleners ook al waken over iemands onverwachte natuurlijke dood? Moet de hulpverlening gaan samenwonen met betrokkene?

Relevant is de hulpverleningssituatie van de vrouw in kwestie dus niet. Sterker, zij schaadt postuum de vrouw tegenover de buren met wie zij woonde. Ik zag en zie mijn buurvrouw nog steeds als een mooie jonge moeder, die zorgzaam was voor haar dochter en haar verwende met mooi speelgoed. Ik had en heb geen behoefte om te weten in welk kinderbeschermingscircuit, veilig thuis-omgeving of welke organisatie dan ook zij verkeerde.

Laten we toch vooral de privacy van een ieder respecteren en haar zeker niet postuum beschadigen.

Poëzie

Wanhoop en liefde

In reactie op de brief Opgedrongen hobby (8/2):

Computercode lezen en doorgronden

als straf voor de docenten Nederlands,

die met hun hobby leerlingen verwonden

gelijk houders van een hond en voetbalfans

Want zoveel beter zouden kinderen af zijn,

waren zij niet aan dichtkunst blootgesteld.

Voor velen moet die poëzie een straf zijn

die slechts verspilling levert en geen geld.

Meer zin heeft schrijven, lezen, corrigeren

van codes die bestaan uit nul en één.

Dat zouden ze op school eens moeten leren

in plaats van wanhoop, liefde en geween.

Het laatste deed ik lang, met veel plezier

en denk: Spreuken 26, vers vier!


oud-docent Engels

Gaskraan

Winkeldeuren dicht

De gaskraan in Loppersum is deze week dichtgedraaid. Ineens moeten de woningen van het gas af en de grote verbruikers in de industrie mogen in 2022 geen Gronings gas meer gebruiken.

Deze omslag kost echter tijd en geld. We moeten op korte termijn het verbruik van Gronings aardgas van 22 miljard kuub naar 12 miljard zien te beperken. Ook de transitie naar duurzame energiebronnen zal niet snel genoeg gaan om deze abrupte daling op te vangen.

Wat al een tijd een doorn in mijn oog is, is dat bij elk weertype de meeste winkeldeuren gewoon open staan. De winkeliers zijn bang dat consumenten de winkel voorbij lopen als de deur dicht is en naar de concurrent gaan. Als het heel guur weer is, is het wel aangenaam om steeds even een stukje warme lucht te ervaren als je in een winkelstraat loopt. Maar het is natuurlijk verre van optimaal om de buitenlucht te verwarmen!

Nu er het streven is om op zo kort mogelijke termijn het gasverbruik in te perken, kan het zonder investeringen snel effect opleveren om alle winkeliers te verplichten om de winkeldeuren dicht te houden. Het concurrentienadeel tussen winkeliers vervalt dan. Winkels kunnen ook met een bordje of led-paneel aangeven dat ze geopend zijn. De overheid zal door deze verplichting op te leggen een stap kunnen zetten om het gasverbruik terug te dringen. Wellicht kan begonnen worden met een convenant tussen organisaties in de retailsector.

Olympische spelen

Waarom Oranje?

Nederland heeft een vlag met drie kleuren: rood, wit en blauw. Op initiatief van SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij staat sinds enkele maanden een kleine vlag in het Nederlandse parlement, in de Tweede Kamer.

De vlag is hét symbool van onze natie.

Stel dat ik een sportliefhebber ben en geniet van de geweldige prestaties van onze landgenoten op de Olympische Spelen, maar zij vertegenwoordigen Nederland in de kleur oranje!

Oranje is de kleur van het Nederlandse Koningshuis. Ik heb niets tegen deze personen, integendeel, maar ik ben geen voorstander van de monarchie.

Ik vind het spijtig voor de geweldige sporters, maar zij vertegenwoordigen maar een deel van de Nederlandse bevolking, het andere deel voelt zich buiten spel gezet.

Waarom niet onze nationale driekleur als symbool voor Nederland? Dan is de vlag in het Nederlandse parlement ook meer het symbool van eenheid binnen onze natie. Dan mag deze ook best wat groter zijn.

Correcties en aanvullingen

Antichrist

In het artikel Een en al ondergangspaniek (Wetenschap, 3/2, p. W10-11) stond dat de dichter en dominee Willem Bilderdijk in de neef van Napoleon (de latere keizer Napoleon III,1808-1873) de antichrist zag. Dat had moeten zijn: de zoon van Napoleon (Napoleon II (1811-1832), koning van Rome en hertog van Reichstadt, die nooit geregeerd heeft).

Gourmetfrite

In de column Wie weet een naam voor een snackbar (9/2, p. C16) staat dat Bram Ladage tegenwoordig ‘Bram’s Gourmet Frites’ heet. Dit is echter een nieuwer ‘concept’ dat naast ‘good old’ Bram Ladage bestaat.