Politiek

Totaal ledenaantal politieke partijen stijgt flink

Het aantal leden van politieke partijen is in het afgelopen jaar flink gestegen. Waren er begin 2017 nog 289.276 mensen lid van een partij, op 1 januari van dit jaar was dit gestegen tot 317.325, een toename van 28.049 leden. Dat blijkt uit de cijfers die, zoals elk jaar, zijn verzameld door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen. De stijging, van bijna 10 procent, is voor een groot deel toe te schrijven aan de groei van Forum voor Democratie, die iets meer dan 21.000 nieuwe leden inschreef. Andere flinke stijgers zijn de Partij voor de Dieren en GroenLinks. De SP verloor relatief de meeste leden: 7,9 procent haakte af. (NRC)