Haagse rechtbank: 5,5 jaar cel voor Iraakse oud-rechter

De veroordeelde misbruikte zijn macht door valse arrestatiebevelen uit te vaardigen voor zijn ex-schoonzoon en diens broer.

Foto iStock

Een oud-rechter uit Irak is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf wegens vrijheidsberoving, gijzeling en het vervalsen van documenten. Justitie eiste zes jaar, maar die straf verlaagde de rechter met zes maanden vanwege de lange duur van de strafvervolging.

De 70-jarige A-K. vaardigde valse arrestatiebevelen uit tegen zijn ex-schoonzoon en diens broer. Daarmee nam hij wraak voor de scheiding van zijn dochter, die in Nederland met de man getrouwd was.

Moord en genocide in twee Iraakse dorpen in 1999 stonden in de aanklachten die hij fabriceerde tegen zijn ex-schoonzoon en diens broer. Dit deed hij volgens de Haagse rechtbank om zijn kleinkind onder gezag van zijn dochter te brengen. Ook kreeg de vrouw het bezit over hun ooit gezamenlijke woning.

Lees ook ons rechtbankverslag: ‘Rechter handelde uit wraak voor dochter’

De ‘overdracht’ van het kind en de woning werd vastgelegd in een contract waarin de handtekening van A-K. stond. Deze was vervalst door de ex-schoonzoon, claimde A-K.. De rechter in Den Haag geloofde hem niet.

Tribunaal voor misdaden tegen de mensheid

A-K. was vanaf 2003 werkzaam voor het Iraaks Speciaal Tribunaal voor misdaden tegen de mensheid in Bagdad. Hij reisde tussen Irak en Nederland en bezocht geregeld zijn dochter.

Volgens de rechtbank heeft de veroordeelde, als voormalige rechter, de internationale betrekkingen tussen Nederland en Irak op het spel gezet.

“Het is verwerpelijk dat de verdachte als rechter van het Iraakse Hoge Strafhof misbruik heeft gemaakt van zijn ambt door een familiegeschil te beslechten met valse arrestatiebevelen.”