Brieven

Brieven 9/2/2018

Milieubeleid

Taak van de overheid

Een opvallend moment bij Jinek, vorige week: minister Wiebes stelde dat de schadeafhandeling van de aardbevingen in Groningen iets is wat je „op geen enkele manier meer privaat kunt regelen” Dat de NAM en gewone burgers de schade onderling moesten afhandelen noemde hij een „ongelijke strijd”. „Dit hoort een overheid te doen”, stelde de minister.

Wiebes herstelt zo een weeffout in de afspraken met NAM-eigenaren Shell en ExxonMobil: grote, multinationale bedrijven kun je namelijk echt niet de verantwoordelijkheid geven om de dingen die fout gaan, zelf recht te zetten. Econoom Milton Friedman zei al: „De maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven is het vergroten van hun winst”. Dat staat simpelweg haaks op de maatschappelijk verantwoorde wijze van ondernemen die we van hen verwachten. Toch blijven we er maar op vertrouwen dat ze spontaan die verantwoordelijkheid zullen nemen.

Het schept hoop dat nu zelfs een VVD-minister openlijk stelt dat je sommige dingen gewoon door de overheid moet laten regelen.

Wat Milieudefensie betreft, geldt dat zeker ook voor het Nederlandse klimaatbeleid. Vervuilende bedrijven slagen er tot nu toe niet in om hun uitstoot te verminderen. Huishoudens betalen bovendien het overgrote deel van de kosten van het Nederlandse klimaatbeleid, zo blijkt uit een deze week gepubliceerd rapport van CE Delft in opdracht van Milieudefensie.

Ik hoop daarom dat de insteek van Wiebes navolging krijgt. Bedrijven bestaan om winst te maken, de overheid moet zorgen dat zij daarbij geen schade aanrichten. Of dat ze, mocht dat toch gebeuren, hun verantwoordelijkheid nemen.


directeur Milieudefensie

Kwakzalvers

Therapeutencircus

Het interview met Marian Mudder (‘Op een dag besloot ik niet meer naar mijn hoofd te luisteren’, 7/2) heeft me onaangenaam getroffen, met name het woord ‘therapeutencircus’. Mudder beschrijft jarenlang naar verschillende therapeuten te zijn gegaan voor haar angsten, maar het zijn allemaal ‘therapeuten’ uit het alternatieve circuit. Dat is het verschil tussen reguliere geneeskunde en kwakzalvers.

Het begrip ‘therapeut’ is niet wettelijk beschermd en omvat mensen met een veelheid aan ideëen en behandelmethoden.

Het beroep psychotherapeut is wel wettelijk beschermd. Mevrouw Mudder had er beter aan gedaan haar klachten zo serieus te nemen dat ze ook serieuze hulpverlening had gezocht.


psychotherapeut

Falcon Heavy

Ruimtereclame

Nieuwe technologie is prachtig; zeker als het om emissiebeperkende technologie als volledig elektrische auto’s gaat.

Ontwikkelingen die leiden tot kostenbesparingen in de ruimtevaart leveren de wereld vast ook nog wel voordelen op.

Of dit de motivatie van SpaceX is (Kersrode Tesla is onderweg naar Mars, 7/2) weet ik niet.

Wat wel duidelijk is, is dat Elon Musk grote financiële belangen heeft. De raketten van zijn bedrijf zijn commercieel en deze miljoenen kostende testvlucht is slim omgezet in een wereldwijde, zelfs zonnestelsel-wijde, reclamecampagne voor een van zijn andere bedrijven: Tesla. Jammer dat kritische vragen ontbreken. Wie heeft belang bij goedkopere raketten? Willen we ruimtereclame en zinloos ruimteafval? Elon Musk wordt eenzelfde glorieus podium geboden als Apple en andere bedrijven die mooie producten maken, maar uiteindelijk gewoon grote ondernemers zijn die geld willen verdienen.

Een klein dieselautootje van 18 jaar oud mag Utrecht niet meer in. Wie rekent eens uit hoeveel kilometer dit dieseltje had kunnen rijden op de fossiele brandstof die verstookt is voor deze grootse reclamecampagne?