Moederbedrijf Nuon schrijft zwarte cijfers

Vattenfall Vattenfall boekt voor het eerst in vijf jaar weer winst. Gesprekken met Nederland over de Hemwegcentrale in Amsterdam lopen nog.

Het was alweer vijf jaar geleden. Voor het eerst sinds 2012 maakt het moederbedrijf van Nuon winst. Het Zweedse staatsbedrijf Vattenfall boekte in 2017 een positief resultaat van bijna 10 miljard Zweedse kronen (970 miljoen euro. Dat maakte Vattenfall woensdag bekend. In 2016 leed het bedrijf nog 220 miljoen euro verlies.

Vattenfall is vooral groot in kernenergie, waterkracht en wind. Het wil „binnen één generatie” afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Bestuursvoorzitter Magnus Hall benadrukte tijdens een persconferentie dat het bedrijf twee bruinkoolcentrales in Berlijn sluit. Dan heeft Vattenfall nog slechts vijf kolencentrales in Europa. Vier liggen in Duitsland, één in Nederland: de Hemwegcentrale in Amsterdam.

Toch is een sluiting van de Hemwegcentrale, de oudste van de vijf Nederlandse kolencentrales, nog niet dichterbij. „We hebben voortgaande discussies met de Nederlandse overheid”, zei bestuursvoorzitter Magnus Hall van Vattenfall woensdag.

De Hemwegcentrale stoot jaarlijks 4 miljoen ton CO2 uit. Dat is bijna 2,5 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Begin 2017 maakte Nuon bekend dat het 55 miljoen euro compensatie wil voor het vroegtijdig sluiten van de 24 jaar oude centrale. Hall: „Het is geen onrendabele centrale en hij is nog niet aan het eind van zijn levensduur. We staan ervoor open om de centrale te sluiten, maar we moeten de kosten eerlijk delen.”

Het voorlopige behoud van de Nuon-kolencentrale in Amsterdam staat in schril contrast met de investeringen van Vattenfall in duurzame energie in Nederland. Het Zweedse bedrijf dingt momenteel mee om, zonder overheidssubsidie, het grote windpark Hollandse Kust Zuid te bouwen in de Noordzee.

Dat park, dat in 2022 klaar moet zijn, is dan het eerste windpark ter wereld dat zonder subsidie wordt gebouwd.

Vattenfall, het Duitse Innogy en het Noorse Statoil hebben zich in december gemeld voor de bouw; mogelijk dingen er nog andere partijen mee. De Nederlandse overheid beoordeelt de biedingen nu op kwaliteit.

Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwde in het najaar voor mogelijke „vertraging” bij de oplevering van toekomstige windparken, vanwege de prijsconcurrentie. „We hebben voldoende financiële veiligheid ingebouwd”, reageert Hall. „We zullen ons aan de planning houden.”

Bezuinigingen

Vattenfall maakte de afgelopen jaren verlies vanwege lage stroomprijzen en hoge kosten, aldus het bedrijf. Het voerde sinds 2010 bezuinigingen door ter waarde van 1,6 miljard euro. De winst uit windenergie verdubbelde in 2017 ruim (van 90 naar 210 miljoen euro) nadat twee windparken in Wales en in de Duitse Noordzee werden geopend. Ook haalde Vattenfall meer winst uit netbeheer in Zweden.

De resultaten zijn echter nog niet op peil. Er komt een nieuwe bezuinigingsoperatie aan, meldde financieel directeur Anna Borg . Of dat gevolgen heeft voor Nederland „is nog niet te zeggen”, aldus een woordvoerder.