Brieven

Brieven 8/2/2018

Voetbal Inside

‘Ik ben toch niet gay?’

Tijdens een gesprekje met een aantal brugklasleerlingen, zei ik dat ik niet wist dat een van hen op voetbal zat. Het antwoord dat volgde, was verbazingwekkend en kenmerkend tegelijk: „Tuurlijk zit ik op voetbal, meneer! Ik ben toch niet gay?”

Vervolgens verscheen René van der Gijp met een pruik op in het programma Voetbal Inside, als parodie op de Belgische presentator Bo van Spilbeeck, die sinds kort als vrouw door het leven gaat.

Zolang populaire tv-programma’s op deze manier om blijven gaan met hun voorbeeldfunctie, zullen uitspraken als die van mijn leerling blijven bestaan en de machocultuur rond voetbal in stand blijven.

Dienstplicht

Je lichaam doneren

Als ons land wordt aangevallen door een buitenlandse mogendheid kunnen mannen (en binnenkort ook vrouwen) tussen 18 en 45 jaar worden opgeroepen voor de dienstplicht. Door de staat gedwongen de wapens op te nemen.

Dit kan er op neer komen dat je al tijdens je leven je lichaam verplicht doneert aan de overheid.

Wellicht een idee om ook dit eens ter discussie te stellen.

Kaapstad

Water opvangen

De waterschaarste in Kaapstad maakt het niet gemakkelijk. Ik ga graag in bad, maar dat kan niet meer. Het douchewater kan je opvangen, maar de was doen is moeilijker. Het eerste water uit de machine moet voor de wc gebruikt worden. Daarna, als het wasgoed gespoeld wordt, moet ik het water opvangen voor een volgende was. Je moet erbij blijven staan wanneer de emmers gevuld worden, voor je het weet staat je hele skeuken blank.

Autotest

Lullig basismodelletje

Verbaasd heb ik de Autotest van de BMW 640iGTxDrive gelezen (3/2). Als de basisprijs van een auto 72.933 euro is, wat is dan het nut van het bespreken van een testauto van 140.905 euro? Alle heerlijkheden gelezen hebbend stapt er toch niemand meer in dat lullige basismodelletje van krap 73 mille?

Poëzie

Opgedrongen hobby

Dat het lezen van gedichten op het lesprogramma van de middelbare school staat vind ik nog steeds onbegrijpelijk. Andere hobby’s (tuinieren, etc.) zijn mijns inziens minstens zo belangrijk en krijgen niet die aandacht.

Mijn werk bestond voor een deel uit het schrijven, lezen en fouten zoeken in computerprogramma’s in diverse talen. We zouden die dichters en leraren Nederlands eens moeten dwingen om een computerprogramma te lezen en doorgronden. Dan zouden zij mogelijk beseffen wat zij leerlingen aandoen met hun lessen. Dichters mogen er zijn, net zo goed als voetbaltoeschouwers en hondenliefhebbers, maar laat ze anderen niet lastig vallen met hun hobby’s!

Correcties/aanvullingen

Robin de Puy

In de aankondiging Haar foto’s maken de band met Randy voelbaar (3/2, p. 1) stond de naam van de fotograaf verkeerd gespeld. Zij heet Robin de Puy.