Blokkade ruim 2.100 melkboerderijen door fraude

De boerderijen sjoemelden met hun fosfaatuitstoot door meerdere kalveren te registreren bij een koe.

Foto Koen Suyk / ANP

Het aantal melkboerderijen dat geblokkeerd is vanwege fraude met registratie van koeien, is gestegen tot ruim 2.100. De boerderijen mogen donderdag en vrijdag geen dieren af- en aanvoeren, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) na onderzoek. Eind januari stond het aantal geblokkeerde bedrijven nog op 45.

Het onderzoek werd ingesteld omdat was opgevallen dat Nederlandse boerderijen in 2017 meer meerlingen (meerdere kalveren per koe) registreerden dan gebruikelijk. Door het pasgeboren kalf van een koe te registreren bij een andere koe die zojuist heeft gekalfd, blijft de eigenlijke moeder geregistreerd als een dier dat nog nooit heeft gebaard.

Koeien die nog niet hebben gekalfd, tellen maar voor de helft mee in het fosfaatreductieplan. Door deze frauduleuze registratie stoot een boerderij op papier minder fosfaat uit, waardoor een boer minder heffing hoeft te betalen of minder dieren weg hoeft te doen.

In januari schreef NRC een analyse over fraude bij de registratie van koeien naar aanleiding van steekproeven van de NVWA. “Sancties zullen volgen”, verklaarde minister Carola Schouten toen.

Het percentage meerlingen bij koeien op een melkboerderij is normaal 3 tot 5 procent. Bij meer dan 2.000 bedrijven lag dit percentage in 2017 boven de 10 procent. Nog zo’n 5.700 bedrijven registreerden 5 tot 10 procent meerlingen.

Voortzetting onderzoek

Minister Carola Schouten (LNV, ChristenUnie) kondigde donderdag aan dat in een Kamerbrief het onderzoek naar fraude wordt voorgezet. Al in januari zei Schouten teleurgesteld te zijn in de veesector en kondigde ze meer overheidsregulering aan.

Op dit moment is het niet mogelijk om overtreders via het bestuursrecht te beboeten omdat hiervoor geen regelgeving bestaat. Bedrijven kunnen wel strafrechtelijk worden vervolgd. Hierover gaat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek met het Openbaar Ministerie.