Partijleden FvD ergeren zich aan ‘bestuurskartel’

Dissidenten Heibel in de top van Forum voor Democratie. Twee prominenten met forse kritiek zijn net uit de partij gezet. Maar het blijkt intern al maanden te rommelen.

Géén LPF-toestanden wilde Thierry Baudet binnen zijn nog jonge partij, legde hij vorig jaar juni uit in tv-programma Jinek. „Er is natuurlijk heel veel misgegaan met, zeg maar, rechtse partijen.” Hij noemde Trots op Nederland van Rita Verdonk en de LPF, ná de dood van Pim Fortuyn. Baudet kende z’n klassiekers. Dat waren partijen die door ruziënde bestuurders en slecht gescreende gelukzoekers implodeerden.

Forum voor Democratie zou het anders aanpakken. ‘Gecontroleerde groei’ werd de mantra van de partijleiding. Niet meteen aan alle gemeenteraadsverkiezingen meedoen, maar alleen in Amsterdam. En via een netwerk van betrouwbare partijleden rustig en geleidelijk werken aan een landelijke organisatie. Onenigheden en strubbelingen, die bij een jonge, snel groeiende organisatie nu eenmaal voorkomen, vooral binnenskamers zien te houden.

Maar nu, ruim een jaar na de oprichting van de partij en een klein jaar na het succes bij de Tweede Kamerverkiezingen – met twee zetels in het parlement – heeft ook Baudet zijn rumoer aan de top. Een groeiende groep dissidenten, van wie een aantal vorig jaar nog op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer stond, heeft zich tegen het partijbestuur gekeerd. Men beklaagt zich over een „opgelegd keurslijf”, een „angstcultuur” en een „schrikbewind”.

Kwaadsprekerij

Maandagavond maakte het partijbestuur bekend dat het twee prominente leden, Robert de Haze Winkelman en zijn vrouw Betty Jo Wevers, uit de partij had gezet wegens „dreigementen en kwaadsprekerij”. De twee, in het persbericht nadrukkelijk omschreven als „voormalige VVD’ers”, zouden hebben geprobeerd „de gecontroleerde uitbouw van de partij actief tegen te werken en het partijbestuur over te nemen”.

Het echtpaar De Haze Winkelman-Wevers hing in reactie op hun verbanning via een serie Twitterberichten de vuile was buiten. „Het is een bloody shame dat een partij die zegt de democratie te willen herstellen in eigen partij een schrikbewind voert.”

Een dag later kreeg het stel dat zich vorig jaar actief bemoeide met de screening van kandidaat-Kamerleden openlijk steun van drie van die voormalige kandidaten. Gert Reedijk, Arthur Legger en Freek Jan Berkhout, alle drie actief voor Forum voor Democratie in hun regio (Overijssel , Amsterdam en Utrecht), beklaagden zich in een intern rondgestuurde brief net als De Haze Winkelman over het gebrek aan democratisch gehalte binnen hun partij. Er is in hun ogen een „nieuwe structuur nodig, die „uitmuntend en professioneel” moet zijn „zodat Thierry en Theo [Hiddema] kunnen excelleren”.

De briefschrijvers stellen een extra ledenvergadering voor met een hervormende agenda. Zo moet het partijbestuur worden uitgebreid van drie naar zeven leden. Daarbinnen is niet langer plek voor penningmeester en medeoprichter Henk Otten – volgens de dissidenten de kwade genius achter de controledrift van het bestuur. Wegens zijn verdiensten zou Otten wel tot „ere-lid met een adviserende functie” kunnen worden benoemd. Ook zouden de provinciale afdelingen, zoals die vorig jaar waren opgezet én afgeschaft, in ere hersteld moeten worden.

Het partijbestuur, zo claimde de brief van Reedijk c.s., zou binnenkort inhoudelijk overleg hebben toegezegd. Maar partijleider Baudet reageerde dinsdagavond met een brief naar ruim honderd actieve partijleden met een afgemeten njet op alle eisen. „Er is geen sprake van dat jullie initiatief zal worden opgevolgd.” En: „Ik adviseer jullie met klem om de door mij en het bestuur ingeslagen weg te steunen.”

SP-praktijken

Opvallend aan de kritiek van de partijprominenten is dat ze niets van hun loyaliteit aan de partijleider verloren lijken te hebben. „Wij staan volledig achter Thierry Baudet en Forum voor Democratie”, schreven de drie pamflettisten dinsdag. „Juist daarom doen we dit.” De pijlen richten zich vooral op de naaste vertrouwelingen van Baudet: penningmeester Otten, secretaris Rob Rooken en woordvoerder Jeroen de Vries. „In die nauwe kring,” zegt De Haze Winkelman, „duldt men geen mensen die invloed proberen uit te oefenen op de gang van zaken. Het is me een raadsel dat Thierry daar in mee is gegaan.”

Een andere criticus is Kees Eldering, een internetondernemer uit Groningen die vorig jaar nummer 23 op de kandidatenlijst was. Ook hij reageerde dinsdag met een steunbetuiging aan De Haze Winkelman. Diens klachten over de partijstructuur „zijn nog maar het topje van de ijsberg”, zei Eldering tegen de rechtse opiniesite The Post Online.

Uit onvrede over de bestuurlijke organisatie heeft Eldering in december zijn lidmaatschap opgezegd. Hij windt zich met name op over de manier waarop gewone partijleden buitenspel staan. „Het is heel moeilijk om via de ledenvergadering invloed op benoeming en ontslag van bestuurders uit te oefenen. We zitten opgezadeld met een gesloten bestuurskartel dat alles wil bepalen.”

Het is opmerkelijk dat de heibel in de top van de partij niet eerder is uitgelekt. Voor veel critici begon de ellende al in november. Toen werd allereerst Saskia Koning ontslagen, directeur van het partijbureau in Amsterdam. Vervolgens gebeurde er iets merkwaardigs op het partijcongres, op zaterdag 25 november in de RAI. Beoogd voorzitter Paul Frentrop, die al sinds de verkiezingen in maart die functie ad interim bekleedde, werd bij de ledenvergadering níét benoemd. Hij bleek zich daags ervoor te hebben teruggetrokken. Het partijbestuur gaf geen toelichting, de leden deden er niet ingewikkeld over en journalisten was het ontgaan – zij waren niet welkom op de besloten ledenvergadering.

Gevolg is dat Thierry Baudet opnieuw partijvoorzitter is geworden – in combinatie met het voorzitterschap van de fractie. De Haze Winkelman: „Het zijn SP-praktijken.”