Brieven

Brieven

Foto Marten van Dijl/ANP

De discussie over het omleiden van toeristenstromen naar Lelystad Airport houdt maar aan. Het gevolg: een flinke toename van vliegbewegingen boven natuurgebieden en traditionele recreatiegebieden als de Veluwe en Weerribben, ingeklemd tussen de luchtcorridors van Schiphol. Dit alles om aan de noodzaak tegemoet te komen dat overdrukke vliegveld wat te ontlasten.

Maar waarom Lelystad, ver weg in de polder? De bereikbaarheid kan een probleem vormen: met de trein naar Lelystad en vervolgens met de bus. Alleen het noorden van het land gaat er wellicht op vooruit.

En dat terwijl er midden in de Randstad een geweldig alternatief voorhanden is: Rotterdam-The Hague Airport. Het vliegverkeer komt makkelijk weg, over Rozenburg de Noordzee op, grotendeels buiten bereik van de Schiphol-corridors.

Er zijn wat kleine aanpassingen nodig. Zo zal de terminal op termijn ontoereikend zijn. Verplaats deze naar het oosten, dan kan hij wellicht gelijk aangesloten worden op de Randstadrail tussen Rotterdam en Den Haag. Een betere verbinding is nauwelijks denkbaar.

Wat mij betreft heeft Rotterdam-The Hague betere kaarten dan Lelystad als overloop voor Schiphol in het toeristenseizoen. Een mooie oplossing voor een oeverloze discussie.