ABN Amro maakt fors meer winst door aantrekkende economie

Over heel 2017 maakte de bank ongeveer de helft meer winst dan het jaar daarvoor: 2,8 miljard euro.

CEO Kees van Dijkhuizen en CFO Clifford Abrahams arriveren bij de presentatie van de jaarcijfers van Abn Amro.
CEO Kees van Dijkhuizen en CFO Clifford Abrahams arriveren bij de presentatie van de jaarcijfers van Abn Amro. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

ABN Amro heeft in het laatste kwartaal van 2017 meer winst geboekt dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. De nettowinst was 542 miljoen euro, maakt de bank woensdag bekend. Dat is 209 miljoen hoger dan in 2016.

Over heel 2017 gezien komt de winst uit op 2,8 miljard euro. Dat is ruim de helft meer dan het jaar ervoor.

Volgens ABN Amro is de gestegen winst te danken aan de aantrekkende economie. Zo nam de vraag naar hypotheken nam toe. Ook verstrekte de bank meer zakelijke leningen. Bovendien heeft de bank bespaard op personeelskosten. De uiteindelijke nettowinst is hoger dan vooraf werd ingeschat.

Kapitaalbuffer om te voldoen aan nieuwe eisen

De kapitaalbuffer van de bank is eveneens gegroeid. Zo kan de bank eventuele verliezen beter verwerken, zonder dat klanten en spaarders daardoor worden getroffen. Die buffer staat nu op 17,7 procent, ruim boven de 13,5 procent die ABN tot nu toe als richtlijn aanhield.

Topman Kees van Dijkhuizen laat weten deze ‘extra’ buffer te willen behouden, omdat de bank alvast rekening wil houden met de aangescherpte kapitaaleisen die vanaf 2022 voor Europese banken zullen gelden. Die kapitaaleisen leiden ertoe dat hypotheken duurder zullen worden. ABN Amro kondigt daarnaast aan dat het “voorzichtiger” wordt “met het belonen van aandeelhouders”.

Voor het hele jaar 2017 stelt ABN Amro een dividend voor van 1,45 euro per aandeel. In het jaar daarvoor was dat nog 0,84 euro per aandeel. De helft van de structurele winst zal terugvloeien naar de aandeelhouders. Bij een sterke kapitaalpositie keert ABN Amro mogelijk extra winstuitkeringen uit.