Passend onderwijs

Lichte stijging in aantal leerlingen dat naar speciaal onderwijs gaat

Het aantal leerlingen dat naar het speciaal onderwijs gaat, is dit jaar met 700 gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is voor het eerst sinds de invoering van de Wet passend onderwijs (2014) dat dit aantal stijgt. Die wet verplicht scholen alle leerlingen plek te bieden, ook als ze extra zorg nodig hebben. Daardoor kon het aantal leerlingplaatsen in het dure speciaal onderwijs worden bevroren. Het ministerie kan de jongste toename nog niet verklaren. Wel is bekend dat bijna de helft van de groei bestaat uit slechthorenden, die sowieso recht hebben op een plek op een speciale school. Dit schooljaar gaat 1,75 procent van de basisschoolleerlingen naar speciaal onderwijs, vorig jaar was dit 1,69 procent. In het voortgezet speciaal onderwijs daalde het aantal leerlingen wel. (NRC)