Partijleden Forum eisen hervormingen en vertrek penningmeester

Politiek Het verzet in de partij tegen de leiding van Forum voor Democratie breidt zich uit.

Thierry Baudet tijdens een feest van de JFVD, de politieke jongerenorganisatie van Forum voor Democratie.
Thierry Baudet tijdens een feest van de JFVD, de politieke jongerenorganisatie van Forum voor Democratie. Foto Remko de Waal / ANP.

Drie prominente partijleden van Forum voor Democratie hebben zich aangesloten bij het geroyeerde lid Robert de Haze Winkelman in zijn kritiek op de organisatiestructuur van de partij van Thierry Baudet. Ze roepen op tot meer interne democratie en eisen het vertrek van penningmeester en mede-oprichter van de partij Henk Otten.

Dat blijkt uit een brief die dinsdagmiddag binnen de partij werd rondgestuurd.

Het gaat om Gert Reedijk, Arthur Legger en Freek-Jan Berkhout. Zij waren alle drie kandidaat-leden voor de Tweede Kamer – op plaatsen 8, 12 en 17 – en lokaal actief in Overijssel, Amsterdam en Utrecht.

Maandagavond maakte de partijtop van Forum voor Democratie bekend dat ze van twee leden het lidmaatschap hebben beëindigd wegens „dreigementen en kwaadsprekerij”. Het gaat om twee voormalige VVD’ers, Robert de Haze Winkelman en zijn vrouw Betty Jo Wevers.

In reactie op dit royement stuurde De Haze Winkelman, voormalig senator voor de VVD, en zijn vrouw een reeks tweets de wereld in waarin zij het gebrek aan interne partijdemocratie aan de kaak stellen. „Het is een bloody shame dat een partij die zegt de democratie te willen herstellen in eigen partij een schrikbewind voert”, schreef De Haze Winkelman.

‘Andere interne structuur nodig’

Dinsdag kreeg het verzet tegen de partijtop navolging in een brief van drie voormalige kandidaat-Kamerleden aan kaderleden van Forum voor Democratie.

De brief bevat een aantal eisen die aan het partijbestuur zijn gesteld – zelf noemen ze het „een lijst met oplossingen”.

Ze stellen een extra ledenvergadering voor, te houden op zondag 8 april. Daar willen de drie dissidenten onder meer een uitbreiding van het partijbestuur voorstellen tot zeven leden, het vertrek van penningmeester Otten afdwingen – maar hem wel tot „ere-lid met een adviserende functie benoemen” en de provinciale afdelingen zoals die vorig jaar waren opgezet in ere herstellen. „Er is een andere interne structuur nodig”.

Het partijbestuur zou de drie hebben uitgenodigd voor een gesprek om over hun wensen „inhoudelijk te spreken”.

FvD-brief by NRC on Scribd

Volgens de drie briefschrijvers staan zij niet alleen in hun kritiek op de huidige organisatie van de partij. „Een grote groep intimi rond Thierry en partijleden van het eerste en tweede uur hebben de afgelopen maanden in toenemende mate aangedrongen op hervormingen en meer interne democratie.”

Ze hekelen de wijze waarop het partijbestuur de touwtjes in de afgelopen maanden heeft aangetrokken, onder meer door de directeur van het partijbureau te ontslaan en de provinciale afdelingen op te heffen.

In eerste reactie bevestigt penningmeester Henk Otten het bestaan van de brief – „maar ik moet hem nog lezen.” – en dat het bestuur met de auteurs ervan in gesprek gaat. „En mijn vertrek? Ach, dat zullen we wel zien.”