Hoogwater zorgt voor voedsel voor buizerd, maar is probleem voor gans

Foto iStock

De hoge waterstanden van de rivieren in de afgelopen tijd hebben veel invloed op het vogelleven. Voor tal van vogels vormen de uiterwaarden een belangrijk leefgebied, zowel om voedsel te vinden als om te broeden.

De IJssel is 433 centimeter gestegen en treedt ver buiten haar oevers. Ook de Maas en de Maasvallei staan boven het gemiddelde. Rijkswaterstaat mat bijna een maand geleden, op 12 januari, het niveau van „extreem hoog water”.

Onderzoek door Vogelbescherming Nederland stelt vast dat vooral buizerds, torenvalken, blauwe en zilverreigers profiteren van een overvloed aan voedsel. Prooidieren als veldmuis, woelmuis en mol worden door het hoge water uit hun onderaardse gangen verjaagd. Er is zelfs meer voedsel dan de vogels aankunnen.

Voor andere soorten vormt het hoge water echter een groot nadeel, vreemd genoeg ook voor een watervogel als de grauwe gans. Voor deze soort zijn de graslanden in de uiterwaarden onbereikbaar.

In de wintertijd kunnen vogels nog uitwijken naar andere plekken waar het voedsel wel bereikbaar is. Dat is anders in het voorjaar, wanneer vogels als veldleeuwerik, gele kwikstaart en roodborsttapuit op de grond broeden. Komt er dan hoog water, dan lopen de nesten groot gevaar vernietigd te worden.

Voor grondbroeders hebben de klimaatverandering en hevige regenval in de toekomst zeer nadelige gevolgen. Hun nestgelegenheid zal steeds vaker onder water komen te staan.