Bestuursrechter

DUO mag ov-reisgegevens studenten inzien

DUO mag reisgegevens van studenten opvragen om fraude op te sporen, oordeelt de Centrale Raad van Beroep.

Ja, het is een inbreuk op de privacy van studenten, schrijft de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Toch mag DUO, de dienst die de studiefinanciering regelt, ov-gegevens inzien om fraude op te sporen.

Voor studenten die met hun studie voor medio 2015 begonnen, kan het lucratief zijn te doen alsof ze op kamers wonen. Ze krijgen dan – ten onrechte – maandelijks honderden euro’s meer.

Deze zomer werd bekend dat DUO van 377 studenten reisgegevens heeft ingezien. Daarop werden 307 van hen beboet. De rechtbank in Den Haag was kritisch en D66 stelde Kamervragen. Inzage in de reisgegevens zou een inbreuk op de privacy van de studenten zijn.

DUO heeft nu toch gelijk gekregen. Toezichthouders mogen, als dat proportioneel is, zakelijke gegevens opvragen bij organisaties. De CRvB, de hoogste bestuursrechter, oordeelt dat ov-gegevens als zakelijk kunnen worden aangemerkt en dat de maatregel proportioneel is. Wel mogen reisgegevens alleen als aanvullend bewijs worden gebruikt.

De zaak werd aangebracht door een oud-studente die van DUO ruim 12.000 euro moest betalen. De instantie geloofde niet dat ze op kamers woonde, maar ze legde daarover een volgens de CRvB consequente verklaring af en kreeg gelijk.

Toch is haar advocaat Nawid Fakiri niet tevreden met de uitspraak. „DUO kan inzien waar je bent geweest en hoe laat”, zegt Fakiri. „Voor de privacy van studenten vind ik dat problematisch. Hetzelfde orgaan [CVrB] oordeelde eerder nog dat met een peilbaken onder de auto onterecht fraude was opgespoord door een regionale dienst Werk en Inkomen in de provincie Utrecht. Dat gaat toch ook om het inzien van reisgegevens?”