Brieven

Pensioenen

Persoonlijk pensioenpotje is geen onzeker risico

Illustratie Yannick Mortier

Arnoud Boot betoogde dat de overheid een achtervang moet bieden bij een nieuw pensioenstelsel met individuele pensioenpotten (31/1). Dit is een slecht voorstel. Ten eerste schept het de illusie van zekerheid waar geen zekerheid kan worden gegeven. Tegenvallers in pensioenpotten gedragen zich niet als een brand in een brandverzekeringsportefeuille waarbij risico wordt uitgemiddeld. Ze worden met name veroorzaakt door dalende aandelenkoersen en vinden dan in alle pensioenpotten tegelijk plaats. Dat systeemrisico kan de overheid niet afdekken. Ten tweede geeft het een prikkel tot het nemen van overmatig beleggingsrisico; de werknemer zal mikken op het hogere rendement van risicovollere beleggingen in de verwachting dat de overheid bijspringt bij een tekort. Ten slotte vergroot het voorstel het gevaar dat de overheid de zeggenschap over private pensioengelden naar zich toe trekt; ze treedt immers als achtervang op. Bij persoonlijke pensioenpotten kan zekerheid op een veel betere manier worden georganiseerd. Wanneer circa vijftien jaar voor de beoogde pensioendatum de beleggingen in het pensioenpotje stapsgewijs worden omgezet naar een vastgesteld pensioen, krijgt de werknemer zicht op een steeds zekerder pensioenuitkering. Hiermee wordt de flexibiliteit van individueel afgestemd beleggen gecombineerd met de zekerheid van een vaste uitkering.


onafhankelijk adviseur pensioenen & beleggingen