Onderwijs

Aantal kinderen op speciaal basisonderwijs stijgt weer

Voor het eerst in jaren groeit het aantal kinderen op het speciaal basisonderwijs. Dit terwijl de Wet passend onderwijs in 2014 juist is ingevoerd om zo veel mogelijk kinderen met een beperking naar een reguliere school te laten gaan. Dat bevestigt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maandagmorgen na berichtgeving van Trouw. Volgens het ministerie gaat het om een lichte groei van het aantal kinderen tot en met zeven jaar dat slechthorend is of een communicatieve beperking heeft en naar het speciaal basisonderwijs gaat. Het aantal kinderen op het speciaal voortgezet onderwijs daalt wel. Sinds het passend onderwijs in 2014 werd ingevoerd, zijn scholen verplicht om een plek te bieden aan alle kinderen, ook aan kinderen met bijvoorbeeld een gedragsprobleem. (NRC)