Opinie

Management

Aan het einde van de werkdag vang ik in de trein een gesprek op. Twee licht grijzende collega’s mopperen over kantoor.

„Ik zie haar nooit. Je hebt niets aan haar. Zag laatst haar agenda, er staat niets in. Snap écht niet wat zij nou de hele dag doet.”

Mokkend slaat hij zijn armen over elkaar. „In ieder geval houdt ze zich níét bezig met ons te managen.”

Even valt het stil. Dan recht hij zijn schouders en vervolgt losjes: „Niet dat ik daarop zit te wachten, natuurlijk.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl