Energie

Ministerie zet grote gasafnemers onder fikse druk

De grootste industriële afnemers van Gronings gas moeten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) binnen drie weken laten weten hoe zij in de toekomst zonder Gronings (laagcalorisch) gas kunnen draaien. Alternatieven zijn conversie naar andersoortig buitenlands gas of verduurzaming, maar die zijn vaak kostbaar.

Het ministerie bevestigt dat er met de eerste bedrijven een termijn van drie weken is afgesproken. „Er is gevraagd om dan met voorstellen te komen. Enige haast zit er in deze situatie zeker bij”, zegt een woordvoerder van minister Eric Wiebes (VVD).

De bewindsman schreef vorige maand de grote afnemers een brief – het gaat om 200 bedrijven – waarin hij stelde dat „er uiterlijk in 2022 in principe geen industriële grootverbruikers meer zijn die nog Groningengas gebruiken”. Door minder winning moet de kans op aardbevingen kleiner worden.

Inmiddels zijn met een tiental bedrijven gesprekken gevoerd door topambtenaar Bert de Vries, directeur ‘Energie-uitdagingen 2020’. Het ministerie wil dit niet bevestigen.

Volgens Hans Grünfeld, die als directeur van VEMW de energie-intensieve industrie vertegenwoordigt, dreigen buitenlandse bedrijven af te haken. „Als zij gedwongen worden aanzienlijke kosten te maken, bestaat het risico dat zo’n vestiging wordt gesloten.”

Volgens Grünfeld zijn er betere opties. „Veel Gronings gas gaat naar Duitsland en België. Ik heb begrepen dat daar voldoende capaciteit is om stikstof te produceren.” Met die stikstof kan van hoogcalorisch exportgas (uit bijvoorbeeld Noorwegen) ‘Gronings gas’ worden gemaakt. „We kijken naar alle zinvolle opties”, zegt EZK hierover.