Brieven

Brieven 5/2/2018

Concentratiekampen

Steun de Poolse regering

Polen heeft het recht om „de waarheid uit de geschiedenis te verdedigen”, zei de Poolse president Duda naar aanleiding van kritiek op de Poolse wet die het strafbaar maakt om onder meer Auschwitz en Sobibor Poolse kampen te noemen. Wat op grote schaal nog altijd in Duitse media gebeurt. De halve wereld, ook de premier uit Israël, valt over de Poolse Senaat en president heen. Zij willen de naam ‘Polen’ niet bezoedeld hebben door, op zijn minst, onnadenkend taalgebruik. Onbegrijpelijk immers, het begrip ‘Poolse’ kampen: Auschwitz en Sobibor waren nazi-Duitse kampen. Op veroverd en bezet Pools grondgebied. Hoe zou u het vinden als Westerbork, Vught en Amersfoort Nederlandse concentratiekampen genoemd zouden worden?

En wat te zeggen van de rol van het Nederlandse politieapparaat als handlanger van de Duitse bezetter bij de deportatie van 100.000 Nederlandse Joden naar onder andere Auschwitz en Sobibor? En van de NS, die bijna honderd treinen van Westerbork naar Auschwitz en Sobibor liet rijden? In ieder geval verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van wagons en voor het eerste deel van het transport, naar Nieuweschans? Ik hoop dat de Nederlandse regering in ieder geval op dit stuk de Poolse regering bijspringt en bijstaat. En niet alleen omdat Poolse parachutisten in Arnhem bij honderden zijn gesneuveld en Poolse soldaten oostelijk Nederland hebben bevrijd, van Breda tot Pekela. Maar om de waarheid uit de geschiedenis te verdedigen.

Groene energie

Vuile sponsor

In het artikel Energiewereld heerst op het voetbaltenue (31/1) wordt duidelijk dat vooral de leveranciers van zogenaamde groene stroom het voetbal sponsoren. Ik vind dat beschamend: geld uitgeven aan grootverdieners die ook nog van vliegtuigen gebruikmaken om in een warme omgeving (Spanje, Portugal) ter oefening tegen een balletje te trappen. Dat is nou pas echt pure winst voor het groene leven.

Factcheck

Permanente armoede

Oxfam Novib stelde dat het vermogen van de miljardairs in de wereld in 2017 steeg met 762 miljard dollar, genoeg om zeven keer een einde te maken aan extreme armoede in de wereld. De armoedekloof wordt geschat op 107 miljard dollar. De vermogensgroei van de superrijken is zeven keer zo groot en NRC beoordeelt de stelling daarom als ‘waar’ (1/2). Dat is een vergissing. Armoede beëindigen betekent niet dat mensen een jaar (of zelfs zeven jaar) uit de armoede zijn, maar permanent. De armoedekloof moet niet voor een jaar, maar ook in elk volgend jaar worden overbrugd. Dat vereist natuurlijk veel meer: bij een rendement van bijvoorbeeld 5 procent niet 105 miljard dollar, maar ruim 2.000 miljard dollar. De stelling is dus niet juist.


ontwikkelingseconoom VU

De Luizenmoeder

Incasseringsvermogen

Ik ben 74 jaar. Ik ben een lid van de voorloop van de babyboomgeneratie, deze generatie is naar school gegaan zonder bemoeienis van ouders met het schoolgebeuren. Zijn wij daar slecht van geworden? Welnee. Wij leerden al vroeg inzien dat ideaal onderwijs en ideale leraren schaars zijn. En dat er veel onrechtvaardigheid kan zijn in het leven. Dat heeft ons leren incasseren en aanpassen. Daardoor waren wij later goed voorbereid op de harde burgermaatschappij.

Als babyboomgeneratie hebben wij vervolgens meegewerkt aan de totstandkoming van een ongekende welvaart. Dat was ons nooit gelukt als wij van het onderwijs onvoldoende wijs waren geworden. Kortom, alles is betrekkelijk. In chaos word je creatiever dan in een gepamperde omgeving.

Hoe treurig is het dat onze kinderen zo onzeker zijn in de opvoeding van hun kinderen. Hebben wij hen misschien toch iets verkeerd voorgeleefd? Datgene onthouden, wat óns juist zelfvertrouwen heeft gegeven?