‘Veel meer vluchten voor Lelystad Airport’

Advies aan ministerie Op het ministerie is nu sprake van maximaal 60.000 vliegbewegingen in plaats van 45.000.

Foto Bram Petraeus

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt rekening met een maximum van 60.000 vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport. Dat is veel meer dan bekend en afgesproken: tot nu toe gold 45.000 vliegbewegingen als plafond voor de lange termijn. Het nieuwe plafond betekent dat er in 2043 gemiddeld 82 vluchten per dag zijn in plaats van 62.

Dat blijkt uit berekeningen van luchtvaartadviesbureau To70 in opdracht van het ministerie. De nieuwe cijfers zijn vrijdag gepresenteerd bij een bespreking met de bewonersdelegatie die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) adviseert. Volgens aanwezigen bij de bespreking laten ambtenaren zich leiden door To70. Het is nog niet zeker of de minister het advies overneemt. Mogelijk maakt zij een andere politieke keuze.

De besprekingen tussen de twaalfkoppige bewonersdelegatie en het ministerie zijn vertrouwelijk. Leon Adegeest, lid van actiegroep HoogOverijssel, vindt de verhoogde limiet echter reden om de vertrouwelijkheid te doorbreken. Hij stapt uit de bewonersdelegatie.

Lees ook ‘Leon gaat door waar anderen stoppen’, een profiel van actievoerder Adegeest

Volgens een woordvoerder van het ministerie gaat het om een „rekenexercitie”. Het ministerie ontkent dat er sprake is van een nieuw plafond van 60.000 vliegbewegingen. „Dat aantal is niet aan de orde, het is realistisch om uit te gaan van 45.000.”

De uitbreiding van Lelystad Airport, bedoeld om Schiphol te ontlasten, is omstreden. In Oost-Nederland vreest men geluidsoverlast, milieuvervuiling, economische schade voor de toerismesector en botsingen met vogels door vliegtuigen die langdurig laag moeten vliegen.

Door uit te gaan van stillere vliegtuigen komt To70 uit op een bandbreedte van 36.500 tot 60.000 vliegbewegingen. Eén vlucht heeft twee vliegbewegingen: start en landing. De verhoging is mogelijk door niet het aantal vliegbewegingen als absolute limiet te nemen, maar door uit te gaan van de geluidsruimte die overeenkomt met dat aantal. Met stillere vliegtuigen kunnen meer vluchten worden uitgevoerd, terwijl de geluidsbelasting gelijk blijft.

Lage vliegroutes

De geluidsbelasting kan bovendien omhoog, volgens To70. Herstel van fouten in de milieueffectrapportage (MER) leidt volgens het adviesbureau tot hogere grenzen voor geluid bij start en landing: ruim 73 decibel in plaats van 71 decibel.

Tot nu toe was het aantal vliegbewegingen hét criterium om de groei van vliegvelden te begrenzen. Voor Lelystad Airport geldt een groei in meerdere fases: na de start in 2019 met 4.000 vliegbewegingen per jaar naar 10.000 in 2023 (gemiddeld 14 vluchten per dag), 25.000 in 2033 (34 vluchten per dag) en eindigend met 45.000 vanaf 2043 (62 vluchten per dag). De groei vanaf 10.000 bewegingen is pas mogelijk na herindeling van het hele luchtruim.

Ook het debat over de groei van Schiphol wordt bepaald door het aantal vliegbewegingen. Het in overleg met gemeenten en bewoners afgesproken plafond van 500.000 per jaar tot 2021 is vrijwel bereikt. Passagiersgroei is de komende drie jaar alleen mogelijk door inzet van grotere vliegtuigen of betere benutting van de beschikbare stoelen. Vanaf 2021 gaat de helft van de milieuwinst (stillere en schonere vliegtuigen) naar meer vluchten en de helft naar vermindering van overlast.

De nieuwe grenzen voor Lelystad sluiten aan bij het kabinetsvoornemen om af te stappen van vliegbewegingen als groeicriterium. In het regeerakkoord is vastgelegd dat de focus moet worden verlegd naar hinderbeperking, „terwijl de sector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creëren voor groei van het aantal vluchten”.