Opinie

Tentamen

Maandagochtend, 08.30 uur.

Onze dochter zit met een groep studenten klaar voor het begin van een tentamen.

Het wordt via de computer afgenomen. Direct na de start blijken er grote problemen te zijn. Sommige studenten kunnen niet bij de tentamenvragen. Andere studenten wel, maar die kunnen de antwoorden niet invullen. En weer anderen kunnen de antwoorden wel invullen, maar die verdwijnen vervolgens weer.

Er wordt druk overlegd en naar oplossingen gezocht, maar zonder succes. Na 45 minuten volgt de officiële mededeling: het tentamen Programmeren wordt afgelast.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl