Opinie

    • Ilja Leonard Pfeijffer

Ingehouden proestend sonnet

waarin minister Halbe Zijlstra zijn ontslag indient

Want Halbe, man o man, wat gun ik hem
vernedering en hoon om datsjagate.
Die likkebaardend in de kunsten sneed,
asielzoekers verweet met ferme stem

dat zij voor borstvergrotingen naar Nee-
derland gekomen waren, het gevaar
van kleurenpieten zag, kwam ’s avonds klaar
op zijn als pin-up opgeprikt cv.

De Halbe die een hele wilde wezen,
kwam door zijn eigen ijdelheid ten val:
de spiegel stuk, het kaartenhuis in as.

Op straat zal hij nu worden nagewezen
terwijl men ‘datsja’ proest en niemand zal
geloven dat hij ooit belangrijk was.

13 februari 2018

schrijft elke twee weken een sonnet naar aanleiding van de actualiteit.